Tuotteen uusi elämä kuvissa

Luokassa järjestetään teemapäivä, jonka aiheena on keksiä kestävän kuluttamisen tapoja. Tavoitteena on, että oppilaat pääsevät konkreettisesti toteuttamaan esityksissään tavaroiden uudelleen käyttöä sekä perehtymään syvällisemmin kierrätykseen, huoltamiseen ja korjaamiseen.

  • Oppilaat jaetaan ryhmiin, joista jokainen saa käyttöönsä oman älylaitteen. Tarkoituksena on hyödyntää älylaitetta tiedonhankintaan sekä videon tai kuvasarjan toteuttamiseen. Harjoituksessa voidaan hyödyntää myös omia älylaitteita.
  • Valitaan tuote tai tuoteryhmä, jota halutaan uusiokäyttää (esimerkiksi vaate, elintarvikepakkaus, asuste).
  • Ryhmä ideoi erilaisia tapoja kierrättää, uusiokäyttää, huoltaa ja korjata tuotetta.
  • Ryhmä kirjoittaa käsikirjoituksen videoksi tai kuvasarjaksi.
  • Oppilaat kuvaavat videopätkiä tai kuvasarjan, joissa erilaiset käyttötavat tuotteen uusiokäytölle ilmenevät. Kuvasarja voi olla myös sarjakuvan muodossa.
  • Tulokset esitetään muulle luokalle ja yhdessä pohditaan kierrätyksen sekä vanhojen esineiden käyttöönoton merkitystä.
  • Tulokset voidaan esittää muulle koulun henkilöstölle esimerkiksi yhteisessä aamunavauksessa tai laatia kuvakollaasi koulun seinälle.