Vakuusvalvonnan raportointipalvelun saavutettavuusseloste

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee raportointipalvelua osoitteessa: valmismatka.kkv.fi.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  1. (WCAG 1.3.1) Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi.
  2. (WCAG 1.3.1) Kaikkia lomakkeiden syötekenttiä ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti.
  3. (WCAG 1.3.1) Sivuston lohkoja ei ole määritelty ohjelmallisesti.
  4. (WCAG 1.3.2) Sivustolla on taulukkorakenne, jota on käytetty vain sisällön visuaaliseen asemointiin.
  5. (WCAG 1.4.3) Sivuston tekstin ja taustan välinen kontrasti on osittain riittämätön. Lisäksi osa sivuston tekstistä on hyvin pienellä fonttikoolla.
  6. (WCAG 2.1) Sivuston toiminnallisuus ei ole käytettävissä näppäimistöltä.
  7. (WCAG 2.4.4) Linkin konteksti puuttuu
  8. (WCAG 2.4.6) Lomakekenttiin ei ole määritelty sisältöä kuvaavia selitteitä.
  9. (WCAG 3.1.1) Sivun kieltä ei ole määritetty.
  10. (WCAG 3.3.2) Lomakekenttien selitteet ovat puuttellisia.

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.9.2020.

Seloste perustuu KKV:n omaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Itsearvioinnissa on käytetty apuna validointityökaluja ja ruudunlukuohjelmaa.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 14.12.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalveluissamme?  Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: viestinta(at)kkv.fi.

KKV:n verkkopalvelujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa KKV:n viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)