Tillgänglighetsutlåtande för rapporteringstjänsten för register över researrangör

Konkurrens- och konsumentverket strävar efter att garantera sina webbtjänsters tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller rapporteringstjänsten för register över researrangör (valma.kkv.fi)

Statusen för webbtjänsternas tillgänglighet

Webbtjänster uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan uppges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande skäl: Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

  1. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker i koden.
  2. (WCAG 1.3.1) Alla blankettfälten har inte grupperats i koden.
  3. (WCAG 1.3.1) Blankettens blocken har inte markerats i koden.
  4. (WCAG 1.3.2) Det finns tabellstrukturer, som har använts bara för visuala placeringen av innehållet.
  5. (WCAG 1.4.3) Kontrasten mellan sidans text och bakgrund är delvist otillräcklig. Dessutom är en del av texten med för liten font.
  6. (WCAG 2.1) Man kan inte använda tjänsten med tangentbordet.
  7. (WCAG 2.4.4) Det finns brister i länktextbeskrivningarna.
  8. (WCAG 2.4.6) Förklaringar som beskriver innehållet i blankettfälten har inte definierats.
  9. (WCAG 3.1.1) Blankettens språk har inte definierats i koden.
  10. (WCAG 3.3.2) Innehållsbeskrivningarna för blankettfälten har inte definierats i koden.

De upptäckta bristerna syftas till att åtgärdas under 2021.

Upprättande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades 16.9.2020.

Utlåtandet grundar sig på Konkurrens- och konsumentverkets egen bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Som hjälp vid självutvärderingen har valideringsverktyg och skärmläsningsprogram använts.

Utlåtandet reviderades senast 14.12.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt brister i tillgängligheten? Du kan ta kontakt via e-post till viestinta(at)kkv.fi.

KKV:s kommunikationsenhet ansvarar för tillgängligheten av KKV:s webbtjänster och blanketter samt hanteringen av respons.

Verkställande

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge respons till KKV till att börja med. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats, tillgänglighetskrav.fi, finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet

tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växel)