Vanhempi voi vaikuttaa lapsensa asemaan kuluttajana

Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti.

Vanhemmilla on oikeus päättää lapsen ostoksista. Vanhemmilla on myös oikeus ja velvollisuus ohjata lasta sekä päättää minkälaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa joutuvat.

Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus saada tietoa esimerkiksi television, radion ja lehtien välityksellä. Lasta on myös suojeltava hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Myös päivähoidolla ja koululla on opetus ja kasvatustehtävä, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Näille sivuille on myös koottu toimintaohjeita muun muassa siitä, mitä voi tehdä,

  • jos lapsi on ostanut tuotteen ilman vanhempiensa lupaa.
  • jos lapset kohtaavat mainoksia, jotka eivät kuulu heidän maailmaansa.

Alaikäinen ostajana
Mobiilipelit ja internet
Mainonta
Markkinointikeinot
Koulut ja päiväkodit


Asiasanat: Ala-ikäinen, Lapsi
Päivitetty 6.5.2014 Tulosta