Barnet som konsument

Företag får inte locka barn att handla på webbplatser för barn eller i spel som intresserar dem.

Barnets ålder och köpets storlek påverkar om vårdnadshavarens tillstånd behövs för köpet.

Marknadsföring som riktar sig till barn ska tydligt skilja sig från annan underhållning som är avsedd för barn och når barnen.