Barnet som konsument

Barns köp av mobilspel

Företag får inte locka barn att handla på webbplatser för barn eller i spel som intresserar dem.

Köp som görs av barn

Barnets ålder och köpets storlek påverkar om vårdnadshavarens tillstånd behövs för köpet.

Marknadsföring till barn

Marknadsföring som riktar sig till barn ska tydligt skilja sig från annan underhållning som är avsedd för barn och når barnen.