Lapsi kuluttajana

Lapsiin kohdistuva markkinointi

Lapsiin kohdistuva markkinointi ei saa kannustaa lasta vaikuttamaan perheen ostopäätöksiin tai muutoin rikkoa vanhemman kasvatusoikeutta.

Lasten mobiilipeliostot

Lasta ei saa houkutella tekemään ostoja lapsille suunnatuilla verkkosivuilla tai heitä kiinnostavissa peleissä.

Lasten tekemät ostokset

Lapsen ikä ja ostoksen suuruus vaikuttavat siihen, tarvitaanko kauppaan huoltajan lupa. Myyjän vastuulla on varmistaa ostajan ikä ja huoltajan suostumus.