Lapsiin kohdistuva markkinointi

Lapsille suunnatun markkinoinnin pitää erottua selkeästi muusta lapsille tarkoitetusta ja lapset tavoittavasta viihteestä. Lapsiin kohdistuva markkinointi ei saa kannustaa lasta vaikuttamaan perheen ostopäätöksiin tai muutoin rikkoa vanhemman kasvatusoikeutta.

Alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan tiukemmin kuin muuta markkinointia, sillä lapset ovat aikuisia alttiimpina markkinoinnin vaikutuksille.

Lapsille suunnatun markkinoinnin pitää selkeästi erottua muusta lapsille tarkoitetusta ja lapset tavoittavasta viihteestä.

Markkinointi on lapsille sopimatonta esimerkiksi silloin, jos se on

 • puettu kilpailun, sarjakuvan tai puuhasivun muotoon
 • sijoitettu esimerkiksi nettipelin, televisio-ohjelman tai muun viihteen sekaan.

Yritys voi sponsoroida lasten ajanvietesisältöä tai tapahtumaa. Sponsorilla on oikeus saada tunnistettava logonsa näkyviin, mutta se ei saa liittää muuta lapsia kiinnostavaa mainontaa sponsoroitavan sisällön tai tapahtuman yhteyteen.

Lapsille suunnattu markkinointi ei saa rikkoa vanhemman kasvatusoikeutta

Lapsiin kohdistuva markkinointi ei saa kannustaa lasta vaikuttamaan perheen ostopäätöksiin tai muutoin rikkoa vanhemman kasvatusoikeutta.

Vanhemman kasvatusoikeutta rikotaan, jos mainoksessa

 • osoitetaan lapselle suora ostokehotus kuten ”osta”, ”kokeile”, ”saat”, ”koet”
 • kehotetaan lasta suostuttelemaan vanhempaa ostamaan tuote
 • pääsanomana on tuotteen sijaan voimakkaasti lapsen tunteisiin vetoava peli, sarjakuvahahmo, kylkiäislelu tai kilpailu.

Kasvatusoikeutta ja mainonnan hyvää tapaa rikotaan myös silloin, kun lapsille suunnatussa mainoksessa

 • loukataan, alistetaan tai syrjitään henkilöä tämän sukupuolen tai muun vastaavan seikan perusteella
 • näytetään pelottavia asioita tai käytetään väkivaltaa
 • esitetään sopimattomia käyttäytymismalleja, kuten tilanteita, joita jäljitellessään lapsi saattaa vahingoittaa itseään tai muita
 • annetaan mielikuva, että ihmisarvoa, elämän laatua ja hyviä sosiaalisia suhteita voi ostaa
 • tarjotaan tuotteen ostamista keinoksi onnistua vanhempana.

Suoramarkkinointi ei sovi lapsille

Alle 15-vuotiaalle

 • ei saa suunnata suoramarkkinointia, kuten puhelinmyyntiä, ilman vanhempien suostumusta. Lapsiin suunnatuksi suoramarkkinoinniksi katsotaan myös vanhemmille osoitetut mainoskirjeet, joiden ulkoasu on laadittu lapsiin vetoavaan muotoon.

15–17-vuotiaille

 • saa suunnata suoramarkkinointia vain tuotteista, joita on mahdollista hankkia taskurahoilla ja jotka ovat ikäryhmälle ominaisia.

Voit suojata lastasi suoramarkkinoinnilta

 • ottamalla yhteyttä markkinoijaan tai suoramarkkinoinnin kieltopalveluihin
 • kysymällä puhelinoperaattoriltasi, miten voit rajoittaa lapsen kännykkään saapuvia puheluja ja tekstiviestejä.

Toimi näin, jos huomaat lapsille sopimatonta markkinointia

Jos koet markkinoinnin lapsille sopimattomaksi, voit tehdä valituksen

 • mainostajalle
 • kaupalle
 • mainoksen julkaisijalle, kuten tv-yhtiölle, sanomalehdelle tai aikakauslehdelle.

Epäasiallisesta lapseen kohdistuvasta mainonnasta voit tehdä ilmoituksen

 • kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo lapsiin kohdistuvaa markkinointia
 • tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen väärinkäytöksiä ja muita tietosuojarikkomuksia.