Lasten tekemät ostokset

Lapsen ikä ja ostoksen suuruus vaikuttavat siihen, tarvitaanko kauppaan huoltajan lupa. Myyjän vastuulla on varmistaa ostajan ikä ja huoltajan suostumus. Lapsi ei voi ostaa velaksi eikä häneen voi kohdistaa perintää, mutta tietyissä tilanteissa alaikäinen voi olla maksuvelvollinen.

Lapsen ikä ja ostoksen suuruus vaikuttavat siihen, tarvitaanko kauppaan huoltajan lupa. Myyjän vastuulla on varmistaa ostajan ikä ja vanhempien suostumus.

Alle 18-vuotias

 • voi tehdä vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta
 • voi ostaa taskurahoillaan kohtuullisen hintaisia ja samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita
 • ei voi hankkia esimerkiksi lemmikkieläintä, ulkomaanmatkaa tai tatuointia ilman huoltajan lupaa.

15 vuotta täyttänyt

 • voi käyttää omia ansioitaan, kuten kesätyörahoja, myös merkittävämpiin ostoksiin.

Toimi näin, jos lapsesi on tehnyt merkittävän ostoksen ilman lupaasi 

 • Voit vaatia myyjältä kaupan purkamista. Tee tämä kohtuullisessa ajassa siitä, kun sait tietää ostoksesta. Vaatimus kannattaa tehdä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi kirjallisesti.

  Hyödynnä tarvittaessa KKV:n reklamaatioapuria tai valituslomakkeita.

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke klo 9–12, to klo 12–15. Huom! Suljettu 20.6.

  Huom! Kesäaikataulut kuluttajaneuvonnassa. Asiointilomake suljetaan viikonlopuksi kesällä perjantaisin klo 15 ja avataan maanantaina klo 9.

Alaikäinen voi tehdä käteiskauppoja

Alaikäinen voi tehdä itse pääsääntöisesti vain käteiskauppoja. Alle18-vuotias ei voi siis hankkia luottokorttia tai nostaa kulutusluottoa eikä häneen voida lähtökohtaisesti kohdistaa perintää. Laskulla ostamisen sopivuutta arvioidaan lapsen iän ja kehitystason sekä sopimuksen sisällön perusteella.

Toimi näin, jos lapsesi on ostanut velaksi 

 • Voit vaatia myyjältä kaupan purkamista. Tee tämä kohtuullisessa ajassa siitä, kun sait tietää ostoksesta. Vaatimus kannattaa tehdä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi kirjallisesti.

  Hyödynnä tarvittaessa KKV:n reklamaatioapuria tai valituslomakkeita.

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke klo 9–12, to klo 12–15. Huom! Suljettu 20.6.

  Huom! Kesäaikataulut kuluttajaneuvonnassa. Asiointilomake suljetaan viikonlopuksi kesällä perjantaisin klo 15 ja avataan maanantaina klo 9.

Alaikäisen maksuvelvollisuus ja perintä

On olemassa tilanteita, joissa alaikäinenkin voi olla maksuvelvollinen. Yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulee kuitenkin olla poikkeuksellista.

Alaikäisiä koskevia maksuja ovat esimerkiksi

 • verot
 • erilaiset julkisoikeudelliset maksut, kuten sairaala- ja terveyskeskusmaksut.

Yli 15-vuotiailla maksuvelvoite voi syntyä myös

 • pakollisesta liikennevakuutusmaksusta
 • joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
  sakosta.

Toimi näin, jos lapseltasi peritään velkaa perusteettomasti  

 • Hyödynnä tarvittaessa KKV:n reklamaatioapuria tai valituslomakkeita.

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke klo 9–12, to klo 12–15. Huom! Suljettu 20.6.

  Huom! Kesäaikataulut kuluttajaneuvonnassa. Asiointilomake suljetaan viikonlopuksi kesällä perjantaisin klo 15 ja avataan maanantaina klo 9.