Aikakauslehtien etämyynnissä useita puutteita – viisi julkaisijaa sitoutui muuttamaan käytäntöjään

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut viiden aikakauslehtiä julkaisevan yrityksen kanssa aikakauslehtien puhelinmyynnissä, verkkokaupassa ja sopimusehdoissa olleista puutteista. Yritykset sitoutuivat muuttamaan käytäntöjään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

Kuluttaja-asiamies on vaatinut muutoksia tapaan, jolla A-lehdet, Aller Media, Bonnier Publications, Otavamedia ja Sanoma Media Finland ovat myyneet aikakauslehtiä kuluttajille verkossa ja puhelimitse. Ongelmia on ollut erityisesti tilauksen kestoon, hintaan ja irtisanomiseen liittyvissä asioissa.

Kuluttaja-asiamies puuttui lehtitalojen markkinoinnissa antamaan kokonaisvaikutelmaan. Kuluttaja-asiamies kiinnitti lehtitalojen huomiota erityisesti siihen, että sopimuskokonaisuudesta tulee kertoa selkeällä tavalla kuluttajalle niin, ettei markkinointi muodostu harhaanjohtavaksi.

Tyypillinen ongelma oli, että kuluttajille on markkinoinnin perusteella voinut syntyä käsitys, että he ovat solmineet lyhyen tarjoushintaisen määräaikaisen sopimuksen, joka päättyy automaattisesti tarjousjakson loputtua. Tosiasiassa kuluttajat ovat tulleet sidotuiksi toistaiseksi voimassa olevaan tilaukseen, jota on markkinoitu erikoishintaisella tarjousjaksolla. Tarjousjakson jälkeen tilaus on jatkunut normaalilla hinnalla. Lisäksi ongelmana oli myös se, ettei tilauksen kokonaiskustannuksista ja sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista ollut kerrottu ymmärrettävällä ja kuluttajansuojalain vaatimalla tavalla.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että lehtitalot antavat markkinoinnissaan oikean kuvan tarjotusta tilauksesta. Kuluttajille tulee kertoa selkeästi lehtitilauksen mahdollisesta kestotilausluonteesta, määräaikaisuudesta, tarjousjakson jälkeisistä kokonaiskustannuksista ja irtisanomisehdoista. Lisäksi kuluttaja-asiamies huomautti, että toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta pitää päästä irti kuluitta viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen irtisanomisesta, eikä irtisanomista saa sitoa laskutusjaksoon.

Etämyynnissä kiinnitettävä erityistä huomiota tilauksen sisällöstä kertomiseen

Etämyynnissä, kuten verkkokaupassa ja puhelinmyynnissä, on kiinnitettävä erityistä huomioita sopimuksesta annettuihin tietoihin. Aikakauslehtien tapauksessa olennaista on, että kuluttajat tietävät tilauksensa sisällön, keston, hinnan ja sopimuksen päättämistä koskevat ehdot. Kuluttajansuojalain mukaan nämä olennaiset tiedot on annettava niin, etteivät kuluttajat voi ohittaa niitä tilausta tehdessään. Tietoja ei voi esimerkiksi piilottaa verkkosivulla linkin taakse. Puhelinmarkkinoinnissa nämä tiedot tulee ilmaista selkeällä tavalla eikä ohimennen. Aikakauslehtien julkaisijat eivät kuitenkaan ilmoittaneet näitä tietoja selkeästi ennen tilauksen tekoa kuluttajansuojalain vaatimalla tavalla.

”Myyntipuhelu on kuluttajalle yllättävä tilanne ja markkinoinnissa huomiota kiinnitetään usein pelkkään hintaetuun. Kuluttajia pitäisi suojella paremmin harhaanjohtavalta markkinoinnilta. Paraikaa käynnissä oleva kuluttajansuojalakia uudistava lainsäädäntöhanke toisi tähän hyvän mahdollisuuden”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Selkeistä ehdoista hyötyy niin yritys kuin kuluttajakin

Kaikki yritykset sitoutuivat oikaisemaan menettelyjään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla. Osa lehtitaloista ei ole vielä tehnyt kuluttaja-asiamiehen edellyttämiä muutoksia. Kuluttaja-asiamies seuraa, että yritykset tekevät muutokset kohtuullisen ajan kuluessa. Neuvotteluissa käsitellyt asiat pitää huomioida kaikissa aikakauslehtien myynti- ja markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla markkina-alustoilla.

”On tärkeää, että aikakauslehtiala ymmärtää kuluttajansuojan perusasiat ja toimii pelisääntöjen mukaisesti. Tasapuolisuuden nimissä kaikki isot lehtitalot olivat mukana neuvotteluissa, ja jokaisen kanssa käytiin läpi samat asiat. Selkeät kaupan ehdot ovat sekä yrityksen että kuluttajan etu. Kun kuluttajalle ei tule yllätyksiä esimerkiksi sopimuksen kestossa tai hinnassa, se lisää hänen luottamustaan yritykseen”, Väänänen kuvaa selkeän markkinoinnin merkitystä.

Lue tarkemmat kuvaukset kuluttaja-asiamiehen ratkaisuista:


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 1/2021