Kuluttaja-asiamies lumenpuutteen vuoksi perutusta Finlandia-hiihdosta: omalla rahalla osallistuvilla kuluttajilla oikeus hyvitykseen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Finlandia-hiihdon järjestäjien huomion tapahtuman peruuntumista koskevaan sopimusehtoon, jonka mukaan omalla rahallaan osallistumismaksun maksaneet osallistujat eivät saisi lainkaan hyvitystä toteutumatta jääneestä hiihtotapahtumasta. Kuluttaja-asiamies katsoi tapahtuman elinkeinotoiminnaksi, jolloin Finlandia-hiihtoa koskevat samat kuluttajaoikeudelliset periaatteet kuin muitakin tapahtumia.

Finlandia-hiihto peruuntui helmikuussa 2020 lumenpuutteen vuoksi. Hiihtotapahtuman peruuntuminen kosketti tuhansia siihen ilmoittautuneita osallistujia. Kuluttaja-asiamies kiinnitti tapahtuman vastuujärjestäjien huomion tapahtuman peruuntumista koskevaan sopimusehtoon.

Sopimusehdon mukaan Finlandia-hiihdon vastuujärjestäjät Hollolan Urheilijat -46 ja Lahden hiihtoseura pidättivät kokonaisuudessaan oikeuden osallistumismaksuihin, jos tapahtuma peruuntuu lumenpuutteen tai minkä tahansa muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistuja olisi voinut saada 50 prosentin hyvityksen vain seuraavan vuoden osallistumismaksusta. Jos ilmoittautunut ei olisi päässyt osallistumaan tapahtumaan tulevana vuonna, hän menettäisi tarjotun alennuksen. Toisin sanoen kuluttajat kantoivat yksin taloudellisen riskin tapahtuman peruuntumisesta, eivätkä he välttämättä olisi saaneet minkäänlaista hyvitystä.

Kuluttaja-asiamies piti sopimusehtoa tyyppikohtuuttomana. Ehto oli ankara ja yllättävä sen poiketessa sopimusoikeuden ja kuluttajansuojan keskeisistä periaatteista, joiden mukaan kuluttajalla on oikeus rahalliseen hyvitykseen tapahtuman peruuntuessa. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Finlandia-hiihdon järjestäjät huomioivat vastaisuudessa kuluttajansuojalain vaatimukset tapahtumaa järjestäessään ja muuttavat tapahtuman sopimusehtoja kuluttajansuojalain mukaiseksi.

Kuluttajansuojan periaatteet pätevät yhdistysten maksullisissa urheilutapahtumissa

Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämissä maksullisissa ja kaikille avoimissa massatapahtumissa on kyse ansiotarkoituksessa harjoitetusta elinkeinotoiminnasta. Tällaisissa tapahtumissa ei ole kyse normaalista urheiluseuran tai yhdistyksen jäsentoiminnasta. Siksi kaikille avoimia ja maksullisia tapahtumia koskevat samat kuluttajaoikeudelliset periaatteet kuin muitakin tapahtumia.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Finlandia-hiihtoon liittyi selkeä ansiotarkoitus, kun liikuntapalvelua myytiin osallistumismaksua vastaan. Tapahtuman järjestämisessä oli myös kyse taloudelliseen tulokseen tähtäävästä toiminnasta, vaikka varsinaista liikevoittoa ei tavoiteltukaan. Taloudelliseen tulokseen tähtäävästä toiminnasta on kyse oikeuskäytännön mukaan silloin, kun saaduilla tuloilla katetaan toiminnan kuluja sekä mahdollisilla tuotoilla rahoitetaan yhdistyksen muuta toimintaa.

Toiminnan ammattimaisuuden puolesta puhuvina seikkoina pidettiin tapahtuman vakiintuneisuutta, osallistujien suurta lukumäärää ja kaupallisia yhteistyökumppaneita.

Riski voidaan jakaa kuluttajan ja järjestäjän kesken tarkkarajaisissa tilanteissa

Kuluttaja-asiamies ei ottanut kantaa siihen, mikä olisi kohtuullinen hyvitys lumenpuutteen vuoksi peruuntuneesta tapahtumasta, koska kysymys on ratkaistavana myös kuluttajariitalautakunnassa. Kuluttaja-asiamies edellytti järjestäjien noudattavan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia.

Finlandia-hiihdon järjestäjät olivat selvityksensä mukaan valmiita muuttamaan sopimusehtoa ja maksamaan osallistujille 50 prosentin hyvityksen. Kuluttaja-asiamies piti ehdotusta hyvityksestä sinänsä oikeasuuntaisempana kuin hyvittämättä jättämistä tilanteissa, joissa hiihtotapahtuma joudutaan perumaan sopimusehdoissa nimenomaisesti mainitun lumenpuutteen takia. Tapahtuman tietyt piirteet, kuten sen järjestäminen vain kerran vuodessa talkoovoimin ja erityinen riippuvuus tapahtumapäivien sääolosuhteista, voivat puoltaa tietyissä tilanteissa riskinjakoa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.

Kuluttaja-asiamies muistutti vastuujärjestäjiä siitä, etteivät ne voi rajata kuluttajan oikeutta hyvitykseen yleisellä viittauksella kaikenlaisiin ylivoimaisiin esteisiin. Jos erityisillä perusteilla voitaisiinkin poiketa hyvityksistä, tällainen poikkeaminen edellyttää sopimusehdolta erityistä tarkkarajaisuutta, esimerkiksi lumenpuutetta. Poikkeavaa ehtoa on korostettava ilmoittautumisen yhteydessä, jotta se ei jää osallistujalta huomaamatta.

Hyvitystä on mahdollista saada myös koronan vuoksi perutuista tapahtumista

Useita yhdistysten järjestämiä yleisötapahtumia on peruttu pitkin vuotta koronapandemian vuoksi. Kuluttaja-asiamies on katsonut, että yhdistykset eivät voi rajoittaa kuluttajien oikeutta rahojen palautukseen, jos yleisötapahtuma on peruuntunut koronan takia. Tällöin kuluttajan on saatava maksamansa rahat kokonaisuudessaan takaisin.

Kuluttaja-asiamies oheisti viime keväänä massaurheilutapahtumia järjestäviä seuroja ja yhdistyksiä kuluttajansuojalain vaatimuksista silloin, kun tapahtuma perutaan koronaviruksen takia.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5–6/2020