Kuluttajansuoja pätee urheiluseurojen ja yhdistysten tapahtumissa

Koronavirus on aiheuttanut useita tapahtumien peruuntumisia. Vaikka urheiluseurojen ja muiden yhdistysten jäsenyyteen liittyvät asiat jäävät kuluttajaoikeudellisten periaatteiden ulkopuolelle, yhdistysten maksulliset tapahtumat eivät jää. Kuluttaja-asiamies on muistuttanut yhdistyksiä ja urheiluseuroja tapahtumien peruuttamista koskevista pelisäännöstä.

Useita urheiluseurojen ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten järjestämiä tapahtumia on peruttu tai siirretty koronapandemian vuoksi. Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämissä maksullisissa ja kaikille avoimissa massatapahtumissa, esimerkiksi maratoneissa, on kyse ansiotarkoituksessa harjoitetusta elinkeinotoiminnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistysten järjestämiä maksullisia tapahtumia koskevat samat kuluttajaoikeudelliset periaatteet kuin muitakin tapahtumia.

Kuluttaja-asiamies on lähettänyt tapahtumien peruuntumisiin ja niiden hyvityskäytäntöihin liittyvän linjauksensa suurimmille urheilutapahtumia järjestäville yhdistyksille.

Kuluttajalla on oikeus hyvitykseen, kun tapahtuma perutaan

Koska kuluttajaoikeudelliset periaatteet pätevät myös yhdistysten tapahtumiin, kuluttajalla on oikeus saada rahansa takaisin, jos yhdistys peruu tapahtuman. Sama sääntö pätee lähtökohtaisesti myös silloin, kun tapahtuma perutaan ylivoimaisen esteen takia. Yhdistys ei siis voi rajoittaa kuluttajan oikeutta saada rahat takaisin, jos tapahtuma perutaan koronaviruksen vuoksi.

Tapahtuman peruuntumisesta aiheutuneita ylimääräisiä tai hyödyttömäksi käyneitä kuluja, kuten matkakuluja, ei yleensä tarvitse kuluttajalle korvata.

Jos lippu on ostettu lipunvälittäjältä, sen veloittamia toimituskuluja ja palvelumaksuja ei yleensä ole oikeutta saada takaisin, vaikka tapahtuma peruuntuisikin. Edellytyksenä on kuitenkin, että lippuja myyvä yritys on kertonut kuluttajalle toimivansa ainoastaan lipunvälittäjänä. Myös toimituskuluista ja palvelumaksuista on täytynyt kertoa kuluttajalle etukäteen.

Neuvottelu mahdollista tapahtuman siirtyessä

Jos tapahtuma siirtyy, yhdistys voi neuvotella kuluttajan kanssa siitä, miten lippua olisi mahdollista muulla tavoin hyödyntää myöhemmin. Tällöinkin pitää tuoda esille mahdollisuus rahanpalautuksesta.

Kuluttajalla on halutessaan oikeus saada rahansa takaisin, eikä hänen voida edellyttää hyväksyvän muita vaihtoehtoisia järjestelyitä lipun käyttämiseksi tai hyvittämiseksi. Tapahtumalipun siirrosta ei myöskään saa aiheutua kuluttajalle ylimääräisiä kuluja.

Jäsenyysasiat jäävät kuluttajaoikeudellisten periaatteiden ulkopuolelle

Vaikka tapahtumiin sovelletaankin kuluttajaoikeudellisia periaatteita, jäsenyysasioihin ei.

Esimerkiksi seuran jäsenyyteen perustuvat jäsen-, valmennus- ja toimintamaksut jäävät kuluttajansuojasääntelyn ulkopuolelle ja niihin liittyvät epäselvyydet tulee selvittää seuran sisällä.

Lue myös: Usein kysyttyä koronasta: tapahtumat ja palvelut