Luottojen väliaikainen hintasääntely kuluttaja-asiamiehen valvonnan kohteena: harhaanjohtaviin käytäntöihin puututtiin

Kuluttaja-asiamies puuttui Eonen ja Etuan hyvän luotonantotavan vastaisiin mainosotsikoihin. Yritysten luotonvertailusivujen markkinointi katsottiin harhaanjohtavaksi, kun väliaikaisen korkokaton mainitsemisen yhteydessä ei ilmoitettu koron mahdollisesta nousemisesta korkokaton päätyttyä. Luotonvertailusivustojen mainosotsikoiden lisäksi kuluttaja-asiamies puuttui Aurajoki Nordicin hyvän luotonantotavan vastaiseen menettelyyn väliaikaisen hintasääntelyn aikana. Eone, Etua ja Aurajoki Nordic sitoutuivat muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

Tietyille kuluttajaluotoille asetettiin heinäkuun 2020 alussa väliaikainen kymmenen prosentin korkokatto. Väliaikaisen hintasääntelyn aikana luotosta ei saanut periä 10:tä prosenttia suurempaa korkoa, vaikka luoton normaali korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. Sääntelyn pyrkimyksenä oli ehkäistä koronapandemiasta johtuvia talousvaikeuksia. Kuluttaja-asiamies puuttui Eonen ja Etuan mainosotsikoihin, sillä ne antoivat harhaanjohtavan vaikutelman väliaikaisen sääntelyn kestosta ja luoton korosta.

Eone mainosti Rahalaitos.fi-luotonvertailusivustoaan mainosotsikolla ”Korkokatto päättyy pian – toimi nopeasti, jos sinulla on kulutusluottoja!”. Etua puolestaan mainosti Etua.fi-sivustoaan otsikolla ”Kulutusluottojen 10 % korkokatto päättyy pian – toimi nopeasti ja säästä!”. Molempien mainosotsikoiden takaa löytyi artikkelin muotoon puettu mainos.

Luotonvälittäjän velvollisuutena on hyvän luotonantotavan mukaan toimia avoimesti ja rehellisesti sekä ottaa kuluttajan etu ja taloudellinen turvallisuus huomioon. Kummastakaan mainosotsikosta ei käynyt ilmi, että väliaikainen kymmenen prosentin korkokatto oli voimassa 31.12.2020 asti, minkä jälkeen korko on voinut nousta. Otsikot loivat harhaanjohtavan mielikuvan siitä, ettei korkokaton päättyminen johtaisi koron nousuun.

Lisäksi Etua kehotti mainoksessaan kuluttajia kiirehtimään luotonottoa säästöjen saamiseksi. Kehotus nopeaan toimintaan ja lupaus rahallisista säästöistä lisäsivät menettelyn vastuuttomuutta.

Markkinointi ei saa heikentää kuluttajan kykyä harkita luotonottoa

Kuluttaja-asiamies arvioi Eonen ja Etuan mainoksia nimenomaisesti niiden otsikoiden perusteella ja edellytti yritysten korjaavan markkinointiaan hyvän luotonantotavan mukaiseksi. Samalla kuluttaja-asiamies kehotti yrityksiä huomioimaan tällä hetkellä väliaikaisesti voimassa olevat kuluttajansuojalain säännökset.

Hyvän luotonantotavan mukaan luottojen markkinointi ei saa heikentää kuluttajan kykyä harkita luotonottoa huolellisesti. Otsikoiden harhaanjohtavuutta ei olisi korjannut se, että mainosartikkelissa tai luotonantajien verkkosivuilla olisi kerrottu tarkemmin väliaikaisesta lainsäädännöstä.

Yritykset sitoutuivat siihen, että vastaisuudessa ne kertovat selkeästi korkokaton kestosta ja luoton koron nousemisesta sopimuksen mukaiseen korkoon väliaikaisen sääntelyn jälkeen.

Korot ilmoitettava selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla ennen luoton nostamista

Kuluttaja-asiamies puuttui myös Aurajoki Nordicin menettelyyn, jossa yritys ei antanut kuluttajaan kohdistuvassa viestinnässä ja luoton noston yhteydessä oikeanlaista kuvaa nostettuun luottoon sovellettavista korkoprosenteista. Kuluttajalle, joka kuluttajaan kohdistuvan viestinnän jälkeen teki noston jatkuvalta luotoltaan, kerrottiin ainoastaan tilapäinen alempi korko selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla.

Ilman selkeää ja samanaikaisesti käsillä olevaa tietoa siitä, mitä korkoa luotolta voitiin periä 31.12.2020 jälkeen, kuluttajan olisi vaikea arvioida nostamansa luoton kustannuksia kokonaisuudessaan väliaikaisen korkokaton päättymisen jälkeen.

Luotonantajan on harhaanjohtavan ja hyvän luotonantotavan vastaisen vaikutelman välttämiseksi varmistettava, että kuluttajalla on ennen luoton nostamista riittävät tiedot luottoon soveltuvista korkoprosenteista, jos nostettuun luottoon voidaan soveltaa eri korkoprosentteja.

Aurajoki Nordic sitoutui siihen, että jatkossa jos yritys viittaa mahdollisuuteen tehdä uusia nostoja jatkuvalta luotolta väliaikaisesti alun perin sovittua alemmalla korolla, se ilmoittaa kuluttajalle ennen tällaisten nostojen tekemistä yhtä selkeästi sen koron, jota näihin luottoeriin sovelletaan väliaikaisen alemman korkokauden jälkeen kuin se ilmoittaa väliaikaisen alemman koron.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2021