Piirinuohousjärjestelmä päättyi – kuluttaja-asiamies linjasi nuohouspalveluiden markkinointia

Nuohouspalvelut ja niiden hinnat vapautuivat viime vuoden heinäkuussa, kun piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa. Nuohousyritysten onkin täytynyt muuttaa markkinointiaan vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Kuluttaja-asiamies on seurannut nuohousalan markkinointia ja tehnyt koko alaa koskevan linjaratkaisun.

Piirinuohousjärjestelmässä piirinuohoojalla oli yksinoikeus tarjota nuohouspalveluita omalla alueellaan, ja nuohouksen hinnoittelussa sovellettiin pelastuslaitoksen määrittelemää hintaa. Piirinuohousjärjestelmän päätyttyä 1.7.2019 kiinteistönomistajat ovat saaneet valita, miltä yritykseltä he hankkivat nuohouksen. Yritykset puolestaan voivat itse määrittää palvelunsa hinnan, joten kuluttajien on syytä vertailla nuohoushintoja samalla tavoin kuin mitä tahansa muita palveluita hankkiessaan.

Koska kuluttajat voivat nykyään sopia itse kiinteistönsä nuohouksesta, on myös nuohousyritysten pitänyt muuttaa markkinointiaan vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Kuluttaja-asiamies on seurannut nuohousten markkinointia ja havainnut, että Cervi Talotekniikka on markkinoinut nuohousta samantyyppisillä käytännöillä kuin piirinuohousaikana.

Mainos pitää tunnistaa mainokseksi eikä nuohousta saa tehdä ilman tilausta

Cervi jakoi kuluttajien postilaatikkoon mainoksia, jotka oli otsikoitu nuohousilmoituksiksi. Mainoksessa kuluttajalle ehdotettiin yksilöllistä nuohousajankohtaa ja kehotetiin kuluttajaa olemaan yhteydessä uuden ajan sopimiseksi, jos ehdotettu aika ei sovi hänelle. Myöskään nuohouksen hinta ei käynyt ilmi mainoksesta.

Ilmoitukseksi naamioitu mainos voi antaa harhaanjohtavan kuvan siitä, että kyseessä olisi piirinuohoussopimuksen perusteella tehtävä nuohous ja kuluttajan pitäisi hankkia palvelu nimenomaan Cerviltä. Mainoksen pitää olla tunnistettavissa mainokseksi, joten kuluttaja-asiamies edellytti, ettei Cervi käytä mainonnassaan nuohousilmoitus-sanaa.

Yritykset eivät myöskään voi mennä tekemään nuohousta ilman tilausta, joten nuohooja ei voi ilmoittaa kuluttajalle tulevansa tekemään nuohousta tiettynä ajankohtana. Kuluttaja-asiamies painottaa ratkaisussaan, ettei kuluttajalla ole velvollisuutta reagoida tällaiseen nuohousaikaehdotukseen eikä ilmoittaa Cerville siitä, ettei ehdotettu aika hänelle sovi.

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi palvelun hinta. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Cervi antaa etämyynnissä tiedon nuohouksen hinnasta ennen sopimuksen tekemistä. Cervi on sitoutunut muuttamaan markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen linjausten mukaisesti.

Kyseessä on kuluttaja-asiamiehen ensimmäinen linjaratkaisu piirinuohouksen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on, että kaikki alan yritykset noudattaisivat ratkaisua.

Lisää aiheesta:


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 4/2020