Nuohouspalvelut

Rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Nuohouksen voi tilata miltä tahansa nuohouspalveluita tarjoavalta yritykseltä. Nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan, joten nuohouspalvelun hintoja kannattaa vertailla.

Nuohouksen tilaaminen

Kiinteistönomistaja voi itse valita, mistä nuohouspalvelunsa hankkii. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein.

Nuohouksesta huolehtiminen on tärkeää, jotta tulisija ja hormi toimisivat kunnolla. Nuohous on myös osa nokipalojen ehkäisyä. Säännöllinen tulisijojen ja savuhormien nuohous lisää paloturvallisuutta sekä pienentää energialaskua ja ympäristöhaittoja.

Ennen nuohouksen tilaamista kannattaa selvittää,

 • mitkä nuohousyritykset tarjoavat alueella nuohouspalveluita.
 • millaisia hinnoitteluperusteita nuohooja käyttää ja mikä on kokonaishinta. Nuohousyritykset voivat määrittää itse vapaasti palvelunsa hinnan, joten eri yritysten hinnat ja hinnoittelumallit voivat vaihdella. Hinnoittelu voi myös riippua ajankohdasta, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai sesonkiaikoina nuohouksen hinta voi olla muu kuin perushinta. Kannattaa lisäksi tarkistaa, veloittaako nuohooja matkasta erikseen.
 • onko nuohoojan yhteistilaus naapurien ja lähialueen asukkaiden kanssa mahdollista, jolloin nuohous voi olla edullisempaa.

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto. Tarvittaessa nuohoojan on voitava osoittaa pätevyytensä.

Palvelun hinnasta kannattaa aina sopia etukäteen ja jos mahdollista, kirjallisesti. Jos syntyy erimielisyys siitä, mistä hinnasta on sovittu, nuohousyrityksen on pystyttävä näyttämään väitteensä toteen.

Nuohoustodistus

Nuohoojalla on velvollisuus antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä.

Nuohoustodistuksessa on oltava

 • erittely siitä, mistä toimenpiteistä nuohoustyön hinta koostuu.
 • tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet, jotka on yksilöitävä niin, että niiden perusteella voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nuohoustodistuksen perusteella voidaan myös arvioida, että nuohoustyön sisältö vastaa asetettuja vaatimuksia.

Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaa nuohouskertaa varten, jotta nuohoojalla olisi mahdollisuus arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

Nuohouksesta huolehtiminen on tärkeää, jotta tulisija ja hormi toimisivat kunnolla. Nuohous on myös osa nokipalojen ehkäisyä. Säännöllinen tulisijojen ja savuhormien nuohous lisää paloturvallisuutta sekä pienentää energialaskua ja ympäristöhaittoja.

Virhe nuohouspalvelussa

Nuohoustyö on kuluttajapalvelu, jossa nuohoojan on noudatettava hyvää nuohoustapaa ja työn tulee täyttää pelastuslaissa säädetyt nuohoustyön sisältöä koskevat vaatimukset.

Reklamaatio ja erimielisyyksien ratkaisu  

 • Jos sinulla on palvelua koskeva ongelma, ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jolta olet palvelun ostanut.  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos palveluntarjoaja ei reagoi toivomallasi tavalla, tee palveluntarjoajalle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele vaatimuksesi ja esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi valokuvat, asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

   Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

Tietoa yrityksille