Valvontakampanja: Lastentarvikkeiden verkkokaupoilla puutteita kuluttajansuojassa

Kuluttaja-asiamies osallistui keväällä 2019 kansainvälisen ICPEN-verkoston yhteiseen valvontahankkeeseen, jossa Suomen osalta kohteena olivat Suomessa toimivat lastentarvikkeiden verkkokaupat. Tulokset osoittavat, että yrityksillä on epätietoisuutta kuluttajansuojalain säännöksistä verkkokaupassa. Kuluttaja-asiamies on muistuttanut lastentarvikkeiden verkkokauppoja säännöksistä ja ohjeistanut erityisesti ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista etämyynnissä.

Verkkokaupassa tulee antaa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi. Lastentarvikkeiden verkkokaupoilla havaittiin puutteita erityisesti seuraavissa asioissa:

Tieto hinnasta ja alennushinnan ilmoittaminen vertaamalla. Kuluttajansuojalaki edellyttää, että ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle pitää antaa tieto kulutushyödykkeen kokonaishinnasta veroineen. Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Alennus lasketaan hinnasta, jota on peritty aiemmin samassa kauppapaikassa. Jos myyjä ei ole todellisuudessa perinyt alentamatonta hintaa, alennusilmaisu voi olla harhaanjohtava ja lainvastainen.

Peruuttamisoikeudesta kertominen. Tieto peruuttamisoikeudesta ja sen sisällöstä pitää antaa kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran tai, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Riidanratkaisuelimistä kertominen. Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa kuluttajille on annettava tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta löytyvään taulukkoon on koottu kaikki tiedot, jotka tulee antaa ennen sopimuksen tekemistä. Kuluttaja-asiamiehen linjaus verkkokaupasta ja muusta etämyynnistä ohjeistaa yrityksiä lain säännösten soveltamisesta käytännössä.

Myös vuonna 2018 tehty kuluttaja-asiamiehen tutkimus Kuluttajansuojan tunnettuus elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien keskuudessa osoitti, että yritykset tuntevat verkkokauppaan liittyvät asiat huonosti. Esimerkiksi yli puolet vastaajista ei osannut sanoa, voiko verkkokauppaostoksen peruuttavan kuluttajan velvoittaa maksamaan tavaran palautuskustannukset ja voiko kuluttajien peruutusoikeutta rajoittaa. Palautuskustannusten periminen on sallittua, jos siitä on kerrottu kuluttajalle ennen ostoa, mutta peruutusoikeutta voi rajoittaa vain kuluttajansuojalaissa mainittujen poikkeustapausten perusteella.

 


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2019