Varusteleka korjasi markkinointiaan – väkivaltaisia tapahtumia ei voi esittää huvittavina

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut armeija- ja ulkoilutuotteita myyvän Varusteleka Oy:n kanssa yrityksen markkinoinnista, jossa viitattiin kansanmurhaan. Varusteleka sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla huolehtimaan, että yrityksen markkinointi ei vähättele väkivaltaisten tapahtumien vakavuutta.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Markkinoinnin hyvää tapaa rikkoo erityisesti esimerkiksi ihmisarvon loukkaaminen.

”Markkinoinnissa saa käyttää huumoria, mutta väkivaltaisia tapahtumia ei voi esittää huvittavina”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Neuvotteluissa käsiteltiin etenkin Varustelekan tuotekuvausta baretista, jollaista Bosnian serbiarmeja käytti Jugoslavian hajoamissodissa. Varusteleka toi neuvotteluissa esiin, että se on huumorin keinoin halunnut osoittaa, ettei kyseisissä sotatapahtumissa tai niihin osallistuneissa henkilöissä ole mitään ihailtavaa. Huumorin tehokeinojen käyttö on kuitenkin kohdistettava tavalla, joka erityisesti huomioi myös sotatoimien uhrien ihmisarvon. Varusteleka ei katsonut, että se olisi toiminut kuluttajansuojalain vastaisesti.

Neuvottelujen seurauksena Varusteleka muun muassa muutti tuotekuvausta. Yritys sitoutui myös huolehtimaan, että markkinoinnissa käytetyt huumorin tehokeinot, kuten satiiri, sarkasmi ja ironia, eivät vähättele väkivaltaisten tapahtumien vakavuutta, uhrien kokemuksia tai uhrien ihmisarvoa.

”Pääsimme Varustelekan kanssa hyvässä hengessä hyvään lopputulokseen. Muutosten myötä tuotekuvaukset eivät enää tahattomastikaan anna ymmärtää, että sotatapahtumissa olisi jotakin huvittavaa tai että yritys suhtautuisi niihin välinpitämättömästi”, sanoo Väänänen.

Markkinoinnin hyvää tapaa arvioidaan aina objektiivisesti, ottaen huomioon kunkin yksittäistapauksen kaikki olosuhteet. Armeijan ylijäämätuotteiden markkinoinnissa esimerkiksi tuotteen alkuperä sekä aiempi käyttötarkoitus tai -tapa voivat olla kuluttajalle oleellisia tietoja. Tuotteeseen liittyvien tosiasioiden kertominen ei itsessään ole hyvän tavan vastaista, mutta asioiden esittämistapa voi olla.

Lue lisää ratkaisutietopankista


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 2/2019