Airbnb sitoutuu noudattamaan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksia

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuisen kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään majoituspalveluiden markkinointiin ja sopimusehtoihinsa tarpeelliset muutokset ja parantamaan hintojen ilmoittamista. Yrityksellä on nyt vuoden 2018 loppuun asti aikaa tehdä muutokset kaikkiin sen verkkosivuilla oleviin EU-kielten versioihin.

Airbnb on sitoutunut esittämään varausten kokonaishinnan, johon sisältyvät ylimääräiset maksut, kuten palvelu- ja siivouskulut. Kun lopullista hintaa ei ole mahdollista laskea etukäteen, Airbnb ilmoittaa tällöin kuluttajalle selkeästi, että lisämaksuja saatetaan periä.

Airbnb on lisäksi sitoutunut osoittamaan selkeästi, onko kyseessä yksityisen vai ammattimaisen majoittajan tarjous, koska niihin sovellettavat kuluttajansuojasäännöt poikkeavat toisistaan.

Hanketta on koordinoinut Norjan kuluttajaviranomainen Forbrukertilsynet. Suomen kuluttajaviranomaisista hankkeessa on ollut mukana kuluttaja-asiamies.

Lisätietoja: