Airbnb åtar sig att följa kraven från Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter

Efter uppmaningen från Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter i juli har Airbnb nu åtagit sig att göra nödvändiga förändringar av sina användarvillkor och förbättra prispresentationen.Företaget ska införa dessa ändringar på sin webbplats före utgången av december 2018 på alla EU-språk.

Airbnb har åtagit sig att lägga fram det totala priset för bokningar, inklusive extra avgifter, såsom avgifter för tjänster och städning. Om det inte är möjligt att beräkna det slutliga priset i förväg har företaget åtagit sig att klart och tydligt informera konsumenten om att ytterligare avgifter kan komma att läggas till.

Dessutom har Airbnb åtagit sig att tydligt ange om erbjudandet lämnas av en privat eller en professionell värd, eftersom konsumentskyddslagstiftningen skiljer sig åt mellan dessa.

Projektet koordinerades av den norska konsumentmyndigheten Forbrukertilsynet. I Finland är konsumentombudsmannen involverad i EU:s CPC-nätverk för konsumentmyndigheter.

Mer information