Antti Neimala aloitti kuluttaja-asiamiehenä

Varatuomari Antti Neimala on aloittanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajavastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä tämän vuoden alusta. Neimala seuraa tehtävässä Päivi Hentusta, joka jäi viime vuoden lopussa eläkkeelle. Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa, valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja puuttuu laajoja kuluttajajoukkoja koskeviin ongelmiin eri toimialoilla priorisointiperiaatteidensa mukaisesti.

Alkanut vuosi on työntäyteinen kuluttajansuojan valvonnassa. Kuluttaja-asiamiestä työllistävät muun muassa verkkohuijaukset ja tilausansat, jotka voidaan laskea digitalisaation haittapuoliin. Lisäksi pikaluottoihin ja alennusmyynti- ja tarjouskampanjointiin liittyy jatkuvasti kuluttajaongelmia.

”Digitalisaatio on myönteinen ilmiö, sillä kuluttajien saatavilla on uusia, entistä parempia ja edullisempia palveluita. Digitalisaation mukanaan tuomia kielteisiä lieveilmiöitä on kuitenkin pystyttävä suitsimaan. On myös tärkeää turvata niiden kuluttajien palvelut ja osallisuus, jotka eivät syystä tai toisesta pysty hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia”, kuluttaja-asiamies Neimala linjaa.

Kuluttajapolitiikassa vilkas vuosi

Vireillä on useita tärkeitä kuluttajien asemaan vaikuttavia lakihankkeita. Kuluttaja-asiamies on jo aiemmin tehnyt pikaluottojen sääntelyn tiukentamisesta aloitteen oikeusministeriölle. Sote-uudistus on nostanut esiin tarpeen parantaa julkisten palveluiden sekä ylipäänsä palveluiden kuluttajansuojaa. EU:ssa on puolestaan äskettäin hyväksytty lakiuudistus, joka parantaa olennaisesti kaikkien EU-maiden kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia.

”Kilpailu- ja kuluttajaviraston asiantuntemus on lainvalmistelulle arvokas tuki. Tavoitteenamme on osallistua aktiivisesti kuluttajapoliittiseen keskusteluun. Kuluttajien luottamus on markkinoiden toimivuuden tärkeä elementti, jota pitää vahvistaa”, sanoo Neimala.

Vuosi 2018 on samalla suomalaisen kuluttajansuojan juhlavuosi, sillä sen aikana tulee kuluneeksi 40 vuotta kuluttajansuojalain voimaantulosta ja kuluttaja-asiamiesinstituution syntymisestä. Aiheeseen palataan etenkin vuoden loppupuoliskolla.

Aktiivista sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää

Viestintä ja yhteistyö sidosryhmien kanssa kuuluvat kuluttaja-asiamiehen keskeisiin tehtäviin. Viestinnässä hyödynnetään sosiaalista mediaa entistäkin enemmän ja tavoitellaan keskustelevaa otetta ajankohtaisiin kuluttajakysymyksiin. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään järjestelmällisesti kumppanuuspohjalta niin viranomaisten kuin kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia edustavien järjestöjenkin kanssa.

”Kuluttajahallintoon tulee vuosittain kymmeniä tuhansia kuluttajien yhteydenottoja. Viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on ehkäistä riitoja ennalta. Kun pelisäännöt ovat kaikille kirkkaat, riitojen määrä vähenee olennaisesti”, Neimala uskoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tulossa lisää tehtäviä

Päättyneenä vuonna linjattiin kuluttaja-asioiden hallinnon mittavia uudistuksia. Maistraattien kuluttajaneuvonta, joka auttaa kuluttajia yksittäisissä riitatilanteissa, on siirtymässä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vuoden 2019 alusta alkaen. Aluehallintoviranomaisten kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vuoden 2020 alussa. Muutokset yli kaksinkertaistavat viraston kuluttajavastuualueen henkilöstömäärän.

”Kuluttajahallinnon kokoaminen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon lisää kuluttajansuojan valvonnan ja kuluttajapolitiikan vaikuttavuutta. Kuluttajaneuvonnalla on jatkuvasti sormi kuluttajien pulssilla. Aluehallinto taas pystyy toteuttamaan paikallista läsnäoloa edellyttäviä toimia parhaiten. Uudistusten jälkeen koossa on monipuolinen ja tehokas kuluttajansuojakoneisto”, Neimala toteaa.

Lisätietoja:

  • Kuluttaja-asiamies Twitterissä @AnttiNeimala ja @kkv_uutiset
  • Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.8.2017: Antti Neimala Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajaksi.

Tietoa kuluttaja-asiamiehen tehtävistä ja valvonnan priorisointiperiaatteista: