Bondora perii luottokustannuksia lainvastaisesti – kuluttaja-asiamies kehottaa kuluttajia hakemaan hyvityksiä

Luottoyhtiö Bondora on markkinaoikeuden syyskuussa 2023 antaman ratkaisun jälkeen jatkanut lainvastaisesti luoton koron sekä sopimus- ja hallinnointipalkkion veloittamista kuluttajilta, joilla ei lain mukaan ole velvollisuutta maksaa takaisin muuta kuin luoton pääoma. Kuluttaja-asiamies kehottaa kuluttajia, jotka ovat tehneet Bondoran kanssa luottosopimuksen syyskuun 2019 ja marraskuun 2021 välisenä aikana, hakemaan hyvityksiä lainmukaisen korkokaton ylittymisestä.

Markkinaoikeus kielsi syyskuussa 2023 Bondoraa jatkamasta menettelyä, jossa yritys perii luoton koroksi nimettyä kustannusta alkuperäisestä luoton määrästä eikä jäljellä olevasta pääomasta. Markkinaoikeus katsoi, että Bondoran korkoehdon vuoksi luoton korkona peritty kustannus on ylittänyt kuluttajansuojalain mukaisen koron enimmäismäärän.

Jos Bondora on menetellyt luottosuhteessa markkinaoikeuden lainvastaiseksi katsomalla tavalla, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa Bondoralle takaisin muuta kuin luoton pääoman määrä.

Markkinaoikeuden antaman ratkaisun jälkeen kuluttaja-asiamies odotti, että Bondora suorittaa kuluttajille ratkaisun edellyttämät hyvitykset oma-aloitteisesti. Bondora ei kuitenkaan ole toiminut näin, eikä se kuluttaja-asiamiehen saamien ilmoitusten perusteella vaikuta hyvittäneen lainmukaisesti ylimääräisiä kuluja niille kuluttajille, jotka itse ovat vaatineet hyvityksiä.

”Kuluttajien kannattaa reklamoida Bondoralle, jotta he saisivat heille lain mukaan kuuluvat hyvitykset. Reklamoinnin helpottamiseksi laadimme Bondoran tilanteeseen sopivan reklamaatioapurin, jonka avulla kuluttajat voivat tehdä hyvitysvaatimuksen.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Hyvitystä voi vaatia sekä voimassa olevista että jo takaisin maksetuista luottosopimuksista. Jos luotto on oikeudellisessa perinnässä eli ulosotossa tai käräjäoikeuden käsittelyssä, kuluttaja ei kuitenkaan enää lähtökohtaisesti voi hakea hyvityksiä. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan Bondora on aiemmin hoitanut perintää eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn kautta. Vaikka kuluttaja olisi saanut eurooppalaisen maksamismääräyksen, voi hyvityksiä vaatia, jos kuluttaja ehtii vastustamaan maksamismääräystä tai hakemaan sen uudelleen tarkastamista. Maksamismääräystä on syytä vastustaa, jos se sisältää vaatimuksen myös luoton koron sekä sopimus- ja hallinnointipalkkion palauttamisesta pääoman lisäksi.

Näin kuluttajat voivat hakea hyvitystä Bondoralta korkokaton ylittävistä luottokustannuksista

Reklamaatioapurin avulla kuluttajat voivat tehdä kirjallisen reklamaation toimitettavaksi Bondoralle ja vaatia hyvitystä lainvastaisesti perityistä luottokustannuksista.

  • Hyvityksiä voivat hakea kuluttajat, jotka ovat solmineet Bondoran kanssa luottosopimuksen 1.9.2019–10.11.2021.
  • Luotto voi olla edelleen voimassa tai kokonaan takaisinmaksettu. Luotto voi olla myös irtisanottu, muttei oikeudellisessa perinnässä.

Markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella kuluttaja on oikeutettu vaatiessaan saamaan takaisin maksamansa luoton koron, sopimuspalkkion ja hallinnointipalkkion määrän, mutta ei Bondoran lisäpalveluiksi kutsumista B On Track, B Secure ja B Secure + -palveluista maksettuja kustannuksia. Lisäpalveluiksi nimettyjen palveluiden kustannusten luonnetta luottokustannuksina koskeva kysymys on tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa käsiteltävänä.

Linkki reklamaatioapuriin:

Reklamaatioapuri: Reklamaatio lainvastaisesti perittyjen luottokustannusten hyvittämisestä

Kuluttaja-asiamies vaatii kieltoa ja korotettua miljoonan euron uhkasakkoa piittaamattomuudesta

Kuluttaja-asiamies katsoo, että koska Bondora edelleen veloittaa kuluttajilta luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, se rikkoo markkinaoikeuden syyskuussa 2023 määräämää kieltoa perimällä kuluttajilta korkokaton ylittäviä kustannuksia. Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeuden kiellon tehosteeksi asettamaa 100 000 euron uhkasakkoa maksuun ja vaatii lisäksi markkinaoikeutta korottamaan kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 1 000 000 euroon, koska Bondora aiheuttaa toiminnallaan merkittävää kuluttajahaittaa.

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta Bondoralle lisäksi kieltoa, koska luottoyhtiö ei noudata kuluttajansuojalain mukaista seuraamusta korkokaton rikkomisesta, minkä vuoksi kuluttajat eivät pääse oikeuksiinsa.

 

"Uskomme, että markkinaoikeudesta voidaan saada stoppi lainvastaisten kustannusten perimiselle ja helpottaa kuluttajia saamaan hyvityksiä.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen