Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 24.11.2019 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Caverion Industria Oy:n ja Maintpartner Group Oy:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa 24.11.2019 asti. KKV haki lisäaikaa, koska Caverionin toimittama uusi aineisto viivästyttää viraston selvityksiä.

KKV:lle on 20.5.2019 ilmoitettu järjestely, jossa Caverion hankkii Maintpartnerin. Caverion on erikoistunut kiinteistöille ja teollisuuden toimijoille tarjottuihin teknisiin ratkaisuihin, joihin kuuluvat myös teollisuuslaitosten kunnossapitopalvelut. Maintpartner tarjoaa eri alojen teollisuuden yrityksille käyttö- ja kunnossapitopalveluja sekä kunnossapitoa täydentäviä projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluja.

KKV aloitti 20.6.2019 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Alkuperäinen käsittelymääräaika olisi päättynyt 20.9.2019.

Caverion toimitti oma-aloitteisesti virastolle merkittävästi uutta tarjousaineistoa sekä tähän aineistoon pohjautuvan oman taloustieteellisen analyysinsä 20.8.2018. Uusi aineisto on luonteeltaan sellaista, että viraston aiemman käsityksen mukaan sellaista ei pitänyt olla saatavilla. KKV toimitti Caverionille asiasta selvityspyynnön ja antoi sen seurauksena 23.8.2019 päätöksen käsittelymääräaikojen jatkamisesta (nk. stop-the-clock -päätös). Jatkoselvityksen käsittelymääräaika olisi viraston päätöksen johdosta päättynyt 24.9.2019.

Koska uuden aineiston toimittaminen viivästyttää viraston selvitysten valmistumista, KKV on lisäksi pyytänyt markkinaoikeutta pidentämään yrityskaupan jatkoselvityksen käsittelyaikaa 24.11.2019 asti. Tätä lyhyempi määräaika ei viraston ja yrityskaupan osapuolten arvion mukaan ole asian laajuus ja tämänhetkinen käsittelyvaihe huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

KKV voi kilpailulain mukaan hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Lue lisää:
KKV selvittää tarkemmin Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia (KKV:n tiedote 24.6.2019)

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi kilpailulain 26 §:n 3 momentin perusteella pidentää käsittelymääräaikoja, jos yrityskaupan osapuolet tai niihin lain 24 §:n 1–3 momentin mukaisessa suhteessa olevat eli samaan yritysryhmään kuuluvat tahot eivät toimita Kilpailu- ja kuluttajaviraston pyytämiä yrityskaupan selvittämisen kannalta merkityksellisiä tietoja asetetussa määräajassa tai toimittavat tiedot olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä. Säännös on ensisijaisesti tarkoitettu sovellettavaksi tapauksiin, joissa yritys tahallisesti jättää tiedot toimittamatta tai toimittaa ne puutteellisina tai virheellisinä.

Markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksesta pidentää jatkoselvityksen kolmen kuukauden määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemus käsittelymääräajan pidentämiseksi on hyvin poikkeuksellinen toimenpide.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.