Danish Agro Machineryn ja Konekeskon välisen yrityskaupan tutkinta siirtyy komissiolle

Yrityskauppa ilmoitettiin alun perin erikseen kansallisille kilpailuviranomaisille Suomessa, Latviassa, Virossa ja Liettuassa. Euroopan komission mukaan järjestelyt tulkitaan kuitenkin yhdeksi keskittymäksi, jonka arvioiminen kuuluu komission yksinomaiseen toimivaltaan.

KKV:lle ilmoitettiin 29.8.2018 järjestely, jossa Danish Agro Machinery Holding A/S hankkii Konekesko Oy:n maatalouskoneita, maataloustyökoneita ja ympäristönhoitokoneita koskevan liiketoiminnan.

KKV aloitti 1.10.2018 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia omalla käyttövoimallaan toimivien ajosilppureiden myyntimarkkinalla, jolla yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli merkittävä. Myös leikkuupuimureiden myyntimarkkinalla keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus oli KKV:n alustavan tarkastelun perusteella suhteellisen korkea.

Kaupan käsittely KKV:ssa ja samalla käsittelymääräajan kuluminen keskeytettiin 8.10.2018, kun virasto sai tietoja, jotka viittasivat siihen, että yrityskauppa saattaa kuulua komission yksinomaiseen toimivaltaan. Yrityskaupan osapuolet vahvistivat 1.2.2019 vetävänsä pois KKV:lle jätetyn Suomea koskevan yrityskauppailmoituksen siitä syystä, että järjestely tullaan ilmoittamaan Euroopan komissiolle yhdessä Baltian transaktioiden kanssa.

Lue lisää:

KKV selvittää tarkemmin Danish Agro Machineryn ja Konekeskon välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia (KKV:n tiedote 3.10.2018)

Lisätietoja: apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta