Deturin konkurssi – asiakkaiden saatavien ilmoittaminen konkurssipesälle

Jos sinulla on saatavaa matkatoimisto Detur Finland Oy:ltä, voit ilmoittaa saatavasi konkurssissa laadittavaa pesäluetteloa varten.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) Velkojan nimi ja yhteystiedot sekä osoite, johon mahdolliset yhteydenotot voi jatkossa osoittaa
2) Saatavan pääoma, sekä mahdollinen korko-/kuluvaatimus
3) Saatavan peruste riittävästi yksilöitynä ja
4) Todistelu, johon vedottu saatava perustuu, esimerkiksi kuitti tai muu tosite maksetusta matkasta.

Ilmoitus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen detur@aplaw.fi.

Tällä hetkellä pesänhoitajan tiedossa ei ole, kertyykö konkurssimenettelyssä jako-osuuksia velkojille tai kauanko konkurssimenettely tulee kestämään. Pesänhoitaja kehottaa kuluttajia ensisijaisesti selvittämään korvauksensaantia muiden keinojen kautta. Pesänhoitaja tiedottaa erikseen mahdollisesta konkurssivalvonnasta.

Jos olet maksanut matkasi luotolla, kannattaa vaatia hyvitystä suoraan luottoyhtiöltä. Se on yleensä nopeampi ja varmempi tapa saada rahat takaisin. Luottoyhtiö ei voi vaatia, että olet ensin vaatinut hyvitystä muulta taholta. Se ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan sinulle enempää kuin on itse vastaanottanut.