Deturs konkurs – anmälan av kundernas fordringar till konkursboet

Om du har fordringar på researrangören Detur Finland Oy kan du anmäla fordringarna till boförteckningen som görs vid konkursen.

Anmälan ska innehålla följande information:

1) Borgenärens namn och kontaktuppgifter samt den adress till vilken framtida kontakter kan riktas
2) Fordringsbeloppet, samt eventuella krav på ränta/övriga kostnader
3) Grunden för fordran tillräckligt specificerad och
4) Bevisning som kravet grundar sig på, till exempel kvitto eller annat bevis på betald resa.

Anmälan skickas med e-post till detur@aplaw.fi.

Boförvaltaren vet i nuläget inte om konkursförfarandet leder till utdelningar till borgenärerna eller hur länge konkursförfarandet kommer att pågå. Boförvaltaren uppmanar konsumenter att i första hand utreda möjligheterna till ersättning på annat sätt. Boförvaltaren informerar separat om eventuell konkurstillsyn.

Om du har betalat din resa med kredit lönar det sig att kräva återbetalning direkt från kreditbolaget. Det är vanligtvis ett snabbare och säkrare sätt att få pengarna tillbaka. Kreditbolaget kan inte kräva att du först har krävt återbetalning av andra parter. Kreditbolaget är ändå inte skyldigt att betala dig mer än de själv mottagit.