Euran kunnalle huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä – metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ei oikeuta suorahankintaan 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Euran kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kunta hankki metsänhoitoyhdistykseltä metsänhoidon palveluita ilman lainmukaista suorahankintaperustetta. 

Euran kunta osti vuonna 2021 suorahankintana metsänhoitopalveluita metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:ltä noin 70 000 eurolla. Hankintaa ei kilpailutettu eikä siitä julkaistu hankintailmoitusta.

Euran kunta perusteli hankinnan kilpailuttamatta jättämistä sillä, että kunta oli vuonna 2008 solminut metsänhoitoyhdistyksen kanssa toistaiseksi voimassa olevan hankintasopimuksen, jonka perusteella metsänhoitopalveluita hankittiin. Palveluhankinnoista sovittiin vuosittain metsänhoitoyhdistyksen senhetkisten toimitusehtojen puitteissa. Lisäksi kunta katsoi, että vuonna 2008 voimassa olleen lainsäädännön perusteella hankintaa ei ole tarvinnut kilpailuttaa metsänhoitoyhdistyksen erityisaseman vuoksi.

KKV arvioi päätöksessään, että vuonna 2008 solmittu sopimus on ollut yleisluontoinen ja metsänhoitopalveluiden ehtoja, kuten hintoja ja toimitusehtoja on neuvoteltu vuosittain uudelleen. Tehdyt hankinnat eivät ole perustuneet aiempaan hankintasopimukseen, vaan ovat olleet erillisiä suorahankintoja. Virasto katsoi myös, ettei kunnan jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä ole hankintalain mukainen suorahankintaperuste.

 "Jos toistaiseksi voimassa olevan hankintasopimuksen ehtoja neuvotellaan uudelleen, voi kyseessä olla olennainen sopimusmuutos tai suorahankinta. Hankintayksiköiden kannattaa myös huomioida, että metsänhoitoyhdistykseltä ei voida hankkia palveluja kilpailuttamatta sillä perusteella, että hankintayksiköllä on kyseisen yhdistyksen jäsenyys."

Asiantuntija Lotta Sahamies

KKV arvioi, että kunnan olisi tullut kilpailuttaa uudelleen vuosittain neuvottelemansa palvelusopimukset ja julkaista niistä hankintailmoitus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Euran kunnalle huomautuksen lainvastaisesta suorahankinnasta.

Lisätietoa 

Lotta Sahamies

Asiantuntija