Helenin ja LämpöYkkösen yrityskaupan käsittelymääräaikaa pidennetty 26.1.2023 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Helenin ja LämpöYkkösen välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa.

KKV aloitti 15.8.2022 jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa energiayhtiö Helen ja lämpöpumppuihin erikoistunut LämpöYkkönen perustavat yhteisyrityksen. Yhteisyritys tarjoaisi lämpöpumppujärjestelmiä erityisesti suurille taloyhtiö-, yritys- ja julkisyhteisöasiakkaille. Viraston alustavan arvion perusteella yrityskauppa johtaisi haitallisiin kilpailuvaikutuksiin kaukolämpöön liitettävien lämpöpumppujen markkinoilla Helenin kaukolämpöverkon alueella.

KKV haki markkinaoikeudelta käsittelyajan pidentämistä 26.1.2023 asti. Alkuperäinen määräaika olisi päättynyt 18.11. Lyhyempi määräaika ei olisi ollut riittävä asian käsittelyn päättämiseksi ottaen huomioon selvitysten vaihe ja edelleen avoinna olevat ratkaisuvaihtoehdot.

Markkinaoikeus katsoi, että määräaikaa on syytä pidentää hakemuksen mukaisesti yrityskauppailmoituksen tehneiden yhtiöiden vastustuksesta huolimatta.

Lisätietoja 

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö

Yasmin Huttunen

Erityisasiantuntija