Huutokaupat.com-verkkokauppa rikkoi kuluttajansuojalakia – verkkokaupan ylläpitäjälle uhkasakolla tehostettu kielto

Markkinaoikeus kielsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta menettelyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte Oy vei kuluttajilta oikeuden perua verkossa tehdyn kaupan. Markkinaoikeus tehosti kieltoa 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Huutokaupat.comissa suoraan Mezzofortelta ostoksen tehneet kuluttajat voivat vedota peruuttamisoikeuteen.

Huutokaupat.com-verkkokaupassa on tarjottu kuluttajien ostettavaksi muun muassa ajoneuvoja, pienkoneita, työkaluja, elektroniikkaa ja kalusteita. Myytävänä on ollut käytettyä ja uutta tavaraa. Kyse on ollut verkkohuutokaupasta, jossa tavaroiden myyntihinta on määräytynyt lähtöhinnan päälle tehtyjen korotettujen tarjousten perusteella. Kuluttajilla ei yhtiön sopimusehtojen mukaan ole ollut oikeutta perua tällaista kauppaa.

Markkinaoikeus kielsi 11.1.2021 kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta menettelyn, jolla Mezzoforte vei kuluttajilta kaupan peruuttamisoikeuden. Markkinaoikeus tehosti kieltoa 100 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden mukaan yritys menetteli kuluttajansuojalain vastaisesti, kun se oli kieltänyt peruuttamisoikeuden vedoten siihen, että kyseessä on huutokauppa.

Peruuttamisoikeus voidaan poikkeuksellisesti evätä vain niin sanotuissa perinteisissä huutokaupoissa, joihin liittyy muun muassa erillisen huutokaupanpitäjän, kuten huutokauppakamarin, järjestämä fyysinen huutokauppatilaisuus. Markkinaoikeuden mukaan Huutokaupat.com-verkkokaupassa ei ollut kyse poikkeuksen piiriin kuuluvasta huutokaupan muodosta. Kysymys ei ollut huutokaupanpitäjän johtamasta tarjouskilpailumenettelystä, eikä fyysisiä huutokauppatilaisuuksia järjestetty. Kyse oli verkkohuutokaupasta, joka ei kuulunut poikkeuksen piiriin.

Peruuttamisoikeus on etämyynnissä keskeinen kuluttajan oikeus

Etämyynnissä peruutusoikeus on pääsääntö, ja kuluttajalla on yleensä oikeus perua kauppa 14 päivän kuluttua ostoksen tekemisestä Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan kuluttajansuojalain mukaan.

”Etämyynnissä tavaraan tai palveluun ei voi tutustua ennen ostopäätöstä, joten peruuttamisoikeus on kuluttajan kannalta tärkeä oikeus. Alustat mahdollistavat uudenlaisia palveluita. Erilaiset palvelukonseptit ovat tervetulleita, mutta niiden kehittämisessä ja käytännön toteuttamisessa tulee huomioida kuluttajien oikeudet”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen avaa peruuttamisoikeuden merkitystä.

Lainvastaiset sopimusehdot eivät sido kuluttajaa. Peruuttamisoikeuden puuttuminen Huutokaupat.com-kaupoissa on mitätön ehto, johon Mezzoforte ei voi myyjänä vedota.

Kuluttajilla mahdollisuus vedota peruuttamisoikeuteen

Kuluttajille on markkinoinnissa ja ennen sopimuksen tekemistä annetuissa tiedoissa Huutokaupat.com-verkkokaupassa ilmoitettu, että heillä ei ole kaupan peruuttamisoikeutta. Koska Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte ei voi vedota lainvastaisena mitättömään sopimusehtoon, voivat sellaiset kuluttajat, joiden kohdalla pidennetty peruutusaika ei ole vielä kulunut umpeen, yhä vedota peruuttamisoikeuteen.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole kertonut kuluttajalle tämän peruuttamisoikeudesta, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai tämän tiedon.

Kauppa on mahdollista perua, vaikka tavara olisi otettu käyttöön. Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevan tiedon, ei kuluttaja peruuttamistilanteessa vastaa käyttöönotetun tavaran arvonalentumisesta. Jos kuluttaja haluaa peruuttaa tekemänsä kaupan, hänen tulee ilmoittaa tästä myyjälle. Ongelmatilanteissa kuluttajaneuvonnasta saa henkilökohtaista neuvontaa.

Määrätty kielto koskee ainoastaan sellaisia kauppoja, joissa Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aiemmalta omistajalta ja myy sen eteenpäin omissa nimissään Huutokaupat.comissa. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kieltoa on noudatettava 25.1.2021 alkaen.

Lisää aiheesta: