Kallis määräaikainen sähkösopimus pitäisi voida irtisanoa kohtuullisin ehdoin

Kuluttaja-asiamies on etsinyt keinoja kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamiseksi. Kuluttaja-asiamiehen käytössä olevilla keinoilla ei ole mahdollista auttaa ahdingossa olevia kuluttajia nopeasti ja tasapuolisesti. Kuluttaja-asiamies vetoaa sähköalaan, jotta yritykset antaisivat asiakkailleen mahdollisuuden irtisanoa poikkeuksellisissa olosuhteissa tehty määräaikainen sopimus kohtuullista sopimussakkoa vastaan.

Tuhannet kuluttajat tekivät syksyllä 2022 poikkeuksellisissa olosuhteissa kalliita määräaikaisia sähkösopimuksia. Osalle heistä kustannusten noususta ei aiheudu merkittäviä ongelmia taloudellisen tilanteen tai pienen sähkönkulutuksen ansiosta. Heikoimmassa asemassa olevat kuluttajat puolestaan saavat tukea sähkölaskuihin toimeentulotuesta. Suurelle joukolle kuluttajia tilanne on kuitenkin vaikea.

Kuluttaja-asiamiehen keinoilla ei ole mahdollista saada aikaan nopeaa, tasapuolista ja kattavaa ratkaisua vaikeuksissa olevien kuluttajien auttamiseksi. Kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen tehneitä kuluttajia on arviolta jopa noin 200 000. Kuluttaja-asiamies voisi avustaa käräjäoikeudessa yksittäisiä kuluttajia sopimusten kohtuullistamiseksi. Kohtuullistamista olisi kuitenkin aina tarkasteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet. Myös sähköyhtiöiden toimintatavat ja sopimusehdot poikkeavat toisistaan. Ratkaisuista ei todennäköisesti saataisi yleisiä suuntaviivoja, joiden pohjalta muita sopimuksia voitaisiin jatkossa kohtuullistaa.

Myöskään ryhmäkanne ei sovellu tilanteeseen, jossa sopimuksen kohtuullisuuden arviointiin vaikuttavat kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet. Ryhmäkanne veisi lisäksi useita vuosia, ja sen vastapuolena voi olla vain yksi tai korkeintaan muutama sähköyhtiö.

Kuluttajalla oikeus kohtuuhintaiseen sähköön

Osa sähköyhtiöistä on tullut asiakkaitaan vastaan erilaisilla järjestelyillä, osa taas ei. Kuluttaja-asiamies on neuvotellut sähkösopimusten kohtuullistamisesta Energiateollisuus ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa. Kaikkia tilanteesta kärsiviä kuluttajia laajasti hyödyttävään ratkaisuun ei ole päästy.

Yksi vaihtoehto voisi olla se, että kuluttaja voisi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen maksamalla kohtuullisen sopimussakon. Tästä olisi mahdollisuus säätää tulevaisuudessa sähkömarkkinalaissa.

”Sähkö on välttämättömyyspalvelu, jota ilman kuluttaja ei voi olla. Kuluttajan oikeus saada sähköä kohtuullisella hinnalla on turvattava. Yritysten olisi syytä näissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa tulla asiakkaitaan vastaan ja tarjota mahdollisuus irtisanoa määräaikainen sopimus maksua vastaan.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Jos ongelmiin ei löydy muuta ratkaisua, voisi olla syytä vielä harkita tarkkaan kohdennettua tukijärjestelmää tai lainsäädäntöä, jolla tilanteesta kohtuuttomasti kärsivät voisivat päästä sopimuksista eroon. Yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi toimeentulotuen väliaikainen ja poikkeuksellinen laajentaminen. Tuki pitäisi kohdentaa vain niille, joiden taloudellinen tilanne on hyvin tukala.

Useat sähköyhtiöt tekivät syksyllä 2022 myös huomattavia hinnankorotuksia kuluttajien toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin. Kuluttaja-asiamies on keväällä vienyt ennakkoratkaisun luonteisina asioina markkinaoikeuden arvioitavaksi kahden sähköyhtiön hinnankorotuksissa käyttämät menettelytavat. Asioiden käsittely markkinaoikeudessa on kesken.