Kansainvälinen korruptionvastainen päivä 9.12. – Kartellit ja julkiset hankinnat voivat olla otollista maaperää korruptiolle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kokemusten mukaan korruptiota esiintyy kartellien ja julkisten hankintojen yhteydessä. Kartellien ja laittomien suorahankintojen valvonnan lisäksi on panostettava myös väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn.

KKV:n koordinoimassa, elokuussa 2019 julkaistussa Harmaa talous ja hankinnat -työryhmän raportissa esitettiin keinoja, joilla julkisiin hankintoihin liittyvää korruptiota ja kartelleja voidaan ehkäistä. Valvontaa on tuettava vahvistamalla eritysesti hankintoja tekevien organisaatioiden osaamista sekä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja kansalaisten tietoisuutta harmaan talouden ilmiöiden riskeistä. Lisäksi lainsäädäntöä on syytä arvioida ja valvonnan toimintatapoja kehittää jatkuvasti.

Julkisia hankintoja koskevien tietojen olisi myös oltava tehokkaasti ja kattavasti viranomaisten saatavilla. Nykyisin data on hajallaan useiden eri organisaatioiden käyttämissä järjestelmissä, mikä vaikeuttaa väärinkäytösten havaitsemista.

KKV osallistuu korruption ja harmaan talouden vastaiseen työhön aktiivisesti muun muassa Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimeenpanoryhmässä sekä korruptionvastaisessa viranomaisverkostossa.

Lisää aiheesta: