Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 31.10. asti

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Kesko Oyj:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa 31.10.2019 asti. KKV haki lisäaikaa Keskon pyynnöstä.

KKV:lle on 15.5.2019 ilmoitettu järjestely, jossa Kesko ostaa Heinon Tukku Oy:n. Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö tarjoaa foodservice-palveluja ja harjoittaa tukkukauppaa Suomessa. Heinon Tukku on Suomessa toimiva päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-sektorin toimijat. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat, hotellit, catering-yritykset, huoltoasemat, kioskit sekä julkisen sektorin asiakkaat kuten koulut, päiväkodit ja terveydenhuollon yksiköt.

KKV aloitti 17.6.2019 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Ilman määräajan pidennystä yrityskaupan käsittelymääräaika olisi päättynyt 17.9.2019.

Kesko on pyytänyt virastoa hakemaan käsittelymääräajan pidentämistä lokakuun loppuun saakka. Tätä lyhyempi määräaika ei KKV:n ja yrityskaupan ilmoittajan arvion mukaan ole yrityskaupan kilpailuvaikutuksia koskevan analyysin laajuus ja tämänhetkinen käsittelyvaihe huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

Lue lisääKKV selvittää tarkemmin Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia (KKV:n tiedote 18.6.2019)

Lisätietoja:

Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
Erityisasiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksesta pidentää ennen 17.6.2019 ilmoitettujen yrityskauppojen jatkoselvityksen kolmen kuukauden määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. 17.6.2019 jälkeen ilmoitettujen kauppojen osalta markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä. Koska yrityskauppa on ilmoitettu KKV:lle 15.5.2019, sovelletaan kilpailulain vanhoja määräaikoja.

KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.