Keskon ja Heinon Tukun yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 17.11.2019 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkittavana olevan Keskon ja Heinon Tukun yrityskaupan käsittelymääräaikaa 17.11.2019 saakka. Lisäaika on tarpeen, jotta virasto voi ottaa Keskon tuottaman selvityksen huomioon ratkaisussaan.

KKV aloitti 17.6.2019 Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Kilpailulaissa määritelty kolmen kuukauden käsittelymääräaika olisi päättynyt 17.9.2019. KKV haki kuitenkin Keskon pyynnöstä markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidennystä 31.10.2019 saakka käsittelyn loppuun saattamiseksi.

Virasto on 24.10.2019 pyytänyt markkinaoikeudelta, että käsittelymääräaikaa pidennettäisiin edelleen 17.11.2019 saakka. KKV pyysi määräajan pidennystä, koska Kesko on toimittanut virastolle uusia selvityksiä myöhäisessä vaiheessa asian käsittelyä sekä ilmoittanut tuottavansa vielä lisäselvityksiä.

Kesko vastusti määräajan pidentämistä, koska se ei halunnut yrityskaupan käsittelyyn enempää viivytyksiä. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että KKV oli esittänyt pidentämiselle painavat syyt, joiden johdosta määräaikaa oli syytä pidentää 17.11.2019 saakka Keskon vastustuksesta huolimatta.

Lue lisää:

Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 31.10. asti, KKV:n tiedote 13.9.2019

KKV selvittää tarkemmin Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 18.6.2019

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.