Behandlingsfristen för företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku har förlängts till den 17 november 2019

Marknadsdomstolen har förlängt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behandlingsfrist för företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku till den 17 november 2019. Förlängningen är nödvändig för att KKV ska kunna beakta Keskos utredning i sitt beslut.

KKV inledde en fortsatt behandling den 17 juni 2019 av företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku, eftersom förvärvet utifrån KKV:s preliminära utredningar kan leda till skadliga konkurrenseffekter på partihandeln med dagligvaror till foodservice-kunder. Den tre månader långa behandlingsfristen, som fastställts i konkurrenslagen, skulle ha löpt ut den 17 september 2019. På begäran av Kesko ansökte KKV dock om förlängning av behandlingsfristen till den 31 oktober 2019 av marknadsdomstolen för att slutföra behandlingen.

Den 24 oktober 2019 begärde KKV fortsatt förlängning av behandlingsfristen till den 17 november 2019 av marknadsdomstolen. Orsaken till KKV:s begäran om förlängning av behandlingsfristen var att Kesko har lämnat in nya utredningar till KKV i ett sent skede av behandlingen av ärendet samt meddelat att ytterligare utredningar ännu kommer att lämnas in.

Kesko motsatte sig förlängningen av behandlingsfristen, eftersom man inte ville ha ytterligare fördröjningar i behandlingen av företagsförvärvet. Marknadsdomstolen ansåg dock att KKV hade framfört vägande skäl för förlängningen och att det därför, trots Keskos motstånd, fanns orsak att förlänga behandlingsfristen till den 17 november 2019.

Läs mer:
Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku förlängdes till den 31 oktober, KKV:s meddelande 13.9.2019
KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku, KKV:s meddelande 18.6.2019

Mer information:
specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi