KHO määräsi toimialayhdistyksen jäsenyrityksille sakkoja kartellista

Korkein hallinto-oikeus antoi 22.1.2013 ratkaisun kodinkoneiden huoltoliikkeiden hintayhteistyötä koskevassa asiassa. Kilpailuvirasto oli valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin sen seuraamusmaksuesitys oli hylätty. KHO hyväksyi Kilpailuviraston valituksen.

Toisin kuin markkinaoikeus KHO katsoi, että ne jäsenyritykset, joiden edustajat olivat toimialayhdistyksen hallituksessa ja muissa toimielimissä osallistuneet hinnoittelusta sopimiseen, olivat toimialayhdistyksen lisäksi itsenäisesti vastuussa kilpailunrajoituksesta. Jäsenyritysten vastuu tällaisessa tilanteessa ei edellyttänyt markkinaoikeuden päätöksessä esitetyllä tavalla, että huoltoliikkeiden olisi tullut osoittaa ryhtyneen liiton toiminnasta itsenäiseen tai erilliseen kilpailunrajoitukseen.

KHO määräsi jäsenyrityksille sakkoja kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. KHO ei määrännyt seuraamuksia niille jäsenyrityksille, joiden osalta rikkomus oli vanhentunut. Seuraamusmaksujen määrään vaikutti myös asian käsittelyn pitkä kesto.

Päätös on merkittävä linjaus toimialayhdistysten kilpailulain vastaisesta menettelystä aiheutuvan vastuun kannalta. Päätöksen mukaan kielletyn kilpailunrajoitusten toteuttaminen liiton puitteissa ei vapauta yrityksiä seuraamusmaksuvastuusta.

Lue ratkaisu KHO:2013:8 sekä Kilpailuviraston tiedotteet 9.5.2006 ja 23.12.2009.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
erikoistutkija Johanna Nyländen, p. 029 505 3606
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi.