Kilpailuvirasto esittää tuntuvia seuraamusmaksuja Suomen Kodinkonehuoltojen Liitolle ja sen hallitukseen kuuluneille jäsenyrityksille

Tiedote 7 9

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:lle ja 19:lle sen hallituksessa vuosina 1997–2003 toimineelle huoltoliikkeelle seuraamusmaksun useita vuosia kestäneestä kielletystä hintayhteistyöstä. Esitettyjen seuraamusmaksujen yhteissumma on 276 240 euroa.

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto on toimialajärjestö, jonka jäseniä ovat yksityiset kodinkonehuoltoliikkeet. Yhdistyksen piirissä sovittiin vuosina 1997-2003 hinnoista, joilla huoltoliikkeet olivat valmiita tarjoamaan huolto- ja korjauspalvelujaan kodinkoneiden laitetakuita myöntäville yrityksille.

Hintayhteistyön tavoitteena oli esityksen mukaan huolto- ja korjaushintojen hintatason korottaminen, ja menettely vaikutti ainakin välillisesti myös huoltotakuun sisältäneiden tuotteiden hintoihin.

Hintayhteistyötä toteutettiin toimialajärjestössä

Vaikka kiellettyä yhteistyötä tehtiin toimialajärjestössä, seuraamusmaksun määrääminen myös yhdistyksen hallitukseen kuuluneille huoltoliikkeille on Kilpailuviraston mielestä perusteltua, koska huoltoliikkeet olivat keskeisiä toimijoita hintakartellin toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa.

Vakavat kilpailunrajoitukset, jollaiseksi kilpailijoiden välinen hintayhteistyö luokitellaan, johtavat säännönmukaisesti seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle. Nyt tehty esitys on jo kolmas Kilpailuviraston tänä vuonna markkinaoikeudelle tekemä seuraamusmaksuesitys.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Markku Tupamäki
Erikoistutkija Christa Talliniemi