Konkurrensverket framställer om kännbara påföljdsavgifter för Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto och de medlemsföretag som suttit i föreningens styrelse

Konkurrensverket framställer att marknadsdomstolen påför Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry och 19 serviceföretag som suttit i dess styrelse åren 1997–2003 påföljdsavgifter för förbjudet prissamarbete som pågått i flera år. Påföljdsavgifternas sammanlagda belopp är 276 240 euro.

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto är en branschorganisation, vars medlemmar är privata serviceföretag för vitvaror. Inom föreningen kom man åren 1997–2003 överens om till vilka priser serviceföretagen var beredda att tillhandahålla service- och reparationstjänster för företag som beviljar apparatgaranti på vitvaror.

Enligt framställningen hade prissamarbetet till syfte att höja prisnivån på service- och reparationsarbeten, och förfarandet påverkade åtminstone indirekt priserna på de produkter som innehöll servicegaranti.

Prissamarbetet genomfördes i branschorganisationen

Trots att det förbjudna samarbetet förekom i branschorganisationen anser Konkurrensverket det dock befogat att även de serviceföretag som satt i föreningens styrelse påförs påföljdsavgifter, eftersom serviceföretagen var centrala aktörer vid genomförandet och verkställandet av priskartellen.

Allvarliga konkurrensbegränsningar, till vilka prissamarbete mellan konkurrenter räknas, leder regelmässigt till framställande om påföljdsavgift hos marknadsdomstolen. Det här är redan Konkurrensverkets tredje framställning om påföljdsavgift för i år.

Mer information:
Forskningschef Markku Tupamäki
Specialforskare Christa Talliniemi