Markkinaoikeus määräsi kahdelle toimialajärjestölle sakot kilpailun rajoittamisesta

Tiedote 28

Suomen Kodinkonehuoltojen liitto ry

Markkinaoikeus määräsi 22.12.2009 antamallaan päätöksellä Suomen Kodinkonehuoltojen liitolle 5 000 euron seuraamusmaksun vuosina 1997–2003 tapahtuneesta kilpailunrajoituslaissa kielletystä hintayhteistyöstä. Markkinaoikeus päätyi rikkomuksen osalta Kilpailuviraston vuonna 2006 tekemän esityksen kanssa samaan lopputulokseen, mutta markkinaoikeuden määräämät sakot jäivät Kilpailuviraston esittämiä alhaisemmiksi.

Kielletty yhteistyö koski hintoja ja hinnoitteluperusteita, joilla yhdistykseen kuuluvat huoltoliikkeet olivat valmiita tarjoamaan huolto- ja korjauspalvelujaan kodinkoneiden laitetakuita myöntäville yrityksille. Yhteistyön tarkoituksena oli takuuhuolto- ja korjaushintojen hintatason korottaminen.

Kilpailuvirasto esitti seuraamusmaksun määräämistä myös 17:lle yhdistyksen hallitukseen vuonna 1997–2003 kuuluneelle huoltoliikkeelle, joiden Kilpailuvirasto katsoi olleen keskeisiä toimijoita hintakartellin toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa. Markkinaoikeus hylkäsi Kilpailuviraston esityksen tältä osin.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Christa Talliniemi
Tutkimuspäällikkö Mika Hermas

Suomen Hiusyrittäjät ry

Myös parturi- ja kampaamoalan etujärjestö Suomen Hiusyrittäjät ry:lle määrättiin eilen annetulla markkinaoikeuden päätöksellä 33 000 euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. Markkinaoikeuden ratkaisu vastaa Kilpailuviraston esitystä vuodelta 2007.

Hiusyrittäjät antoi vuosina 2000–2006 jäsenistölleen suosituksia partureiden ja kampaamojen palveluhintoihin tehtävistä korotuksista. Hiusyrittäjät yhdisti jäsen- ja lehdistötiedotteissaan työehtosopimusneuvotteluissa sovittuja palkankorotuksia koskeviin tietoihin oman arvionsa alan kustannusten nousun vaikutuksista palveluhintoihin. Yhdistys myös esitti näiden perusteella laskemiaan arvioita ja suosituksia palveluhintojen korotustarpeista sekä kehotti alan yrittäjiä nostamaan näiden pohjalta omia hintojaan. Markkinaoikeus katsoi Hiusyrittäjien pyrkineen tiedotteillaan vuosittain tiettyyn prosentuaaliseen korotukseen kampaamopalvelujen hinnoissa ennen kaikkea alan yrittäjien ansiotason turvaamiseksi. Markkinaoikeuden mukaan kysymys oli kielletyistä hintasuosituksista.

Ratkaisut sisältävät tärkeän viestin

Markkinaoikeuden ratkaisut antavat toimialajärjestöille tärkeän signaalin siitä, etteivät järjestöt saa sopia alan hinnoista tai puuttua muutenkaan jäsenyritystensä hinnoitteluun. Myös hintasuositukset ovat kiellettyjä, koska ne yhdenmukaistavat alalla toimivien yritysten hinnoittelua ja kannustavat yrityksiä hintojen nostamiseen omien kustannusten kehityksestä riippumatta. Suositukset myös yhdenmukaistavat hintoihin tehtävien korotusten ajankohtaa, jolloin asiakkaiden mahdollisuus välttää korotus palveluntarjoajaa tai kauppiasta vaihtamalla heikkenee.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Sanna Syrjälä
Tutkimuspäällikkö Mika Hermas