Marknadsdomstolen påförde två branschorganisationer böter för begränsning av konkurrensen

Suomen Hiusyrittäjät ry (Finlands Frisörföretagare)

Genom marknadsdomstolens beslut av i går dömdes även frisörbranschens intresseorganisation Suomen Hiusyrittäjät ry (Finlands Frisörföretagare) att betala 33 000 euro i påföljdsavgift för ett förfarande som strider mot lagen om konkurrensbegränsningar. Marknadsdomstolens beslut motsvarar Konkurrensverkets framställning från 2007.

Under åren 2000–2006 skickade Finlands Frisörföretagare ut rekommendationer till medlemmarna om höjningar av priserna på frisörstjänster. I sina medlemsbulletiner och pressmeddelanden kombinerade föreningen information om löneförhöjningar som avtalats vid kollektivavtalsförhandlingarna med sin egen bedömning av hur kostnadshöjningar i branschen påverkar priserna på tjänster. På basis av dessa presenterade föreningen också kalkyler och rekommendationer om behovet av höjningar av priserna på tjänster samt uppmanade företagarna i branschen att höja sina egna priser utifrån dessa. Marknadsdomstolen ansåg att Finlands Frisörföretagare genom sina meddelanden eftersträvade en viss procentuell årlig förhöjning av priserna på frisörstjänster framför allt för att trygga företagarnas inkomstnivå. Enligt marknadsdomstolen rörde det sig om förbjudna prisrekommendationer.

Mer information:
Specialforskare Sanna Syrjälä
Forskningschef Mika Hermas

Suomen Kodinkonehuoltojen liitto ry

Genom sitt beslut 22.12.2009 dömde marknadsdomstolen Suomen Kodinkonehuoltojen liitto (förbundet för vitvaruservice i Finland) att betala en påföljdsavgift på 5 000 euro för prissamarbete som förekom åren 1997–2003 och som förbjuds i lagen om konkurrensbegränsningar. Marknadsdomstolen kom till samma resultat som Konkurrensverket gjorde i sin framställning 2006 i fråga om förseelsen, men utdömde ett lägre bötesbelopp än vad Konkurrensverket hade framställt om.

Det förbjudna samarbetet gällde de priser och prissättningsgrunder enligt vilka serviceföretag som hörde till föreningen var beredda att tillhandahålla service- och reparationstjänster för företag som beviljar apparatgaranti på vitvaror. Syftet med samarbetet var att höja prisnivån på garantiservice och reparationer.

Konkurrensverket framställde också om påföljdsavgift för 17 serviceföretag som satt i föreningens styrelse 1997–2003, eftersom Konkurrensverket ansåg att dessa företag varit centrala aktörer vid genomförandet och verkställandet av priskartellen. Marknadsdomstolen förkastade Konkurrensverkets framställning till denna del.

Besluten innehåller ett viktigt budskap

Marknadsdomstolens beslut ger branschorganisationerna en viktig signal om att dessa inte får komma överens om priserna i branschen och inte heller i övrigt ingripa i medlemsföretagens prissättning. Även prisrekommendationer är förbjudna, eftersom de förenhetligar branschföretagens prissättning och uppmuntrar dem att höja priserna oberoende av deras egen kostnadsutveckling. Rekommendationer förenhetligar även tidpunkten för prishöjningar, vilket försämrar kundernas möjlighet att undgå en förhöjning genom att byta tjänsteleverantör eller affärsidkare.

Mer information:
Specialforskare Christa Talliniemi
Forskningschef Mika Hermas