KHO määräsi Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kolmelle autokoululle seuraamusmaksut hintasuosituksesta, esitys hintakartellista hylättiin

Uudenmaan autokouluyhdistys ja sen hallituksessa toimineet kolme autokoulua antoivat kilpailulain vastaisia hintasuosituksia, joiden tavoitteena oli vaikuttaa haitalliseksi koettuun hintakilpailuun ja saada autokouluyrittäjät nostamaan hintojaan, katsoi korkein hallinto-oikeus (KHO) 30.8.2021 antamassaan päätöksessä. KHO kuitenkin hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen seuraamusmaksujen määräämiseksi kolmelle autokoululle hintakartellista, sillä kartellista ei esitetty oikeudellisesti riittävää näyttöä. 

KKV esitti marraskuussa 2019 markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämistä Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kuudelle sen toiminnassa mukana olleelle autokoululle kielletystä hintasuosituksesta. Lisäksi KKV esitti seuraamusmaksujen määräämistä hintakartellista kolmelle porvoolaiselle autokoululle.

Markkinaoikeus katsoi joulukuussa 2020 antamassaan päätöksessä, että autokouluyhdistys ja sen hallituksessa edustettuina olleet autokoulut antoivat kilpailulain vastaisia hintasuosituksia hintojen korottamiseksi. Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksut Uudenmaan autokouluyhdistykselle, Porvoon Autokoululle ja Eko-Centerille. Markkinaoikeus hylkäsi päätöksessään KKV:n vaatimuksen seuraamusmaksujen määräämiseksi hintakartellista kolmelle porvoolaiselle autokoululle, sillä virasto ei markkinaoikeuden arvion mukaan esittänyt riittävää näyttöä kartellista.

Hintasuosituksesta seuraamusmaksut autokouluyhdistykselle ja kolmelle autokoululle

KKV valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO katsoi päätöksessään, että autokouluyhdistys ja kolme sen hallituksessa edustettuina ollutta autokoulua olivat syyllistyneet kiellettyjen hintasuositusten antamiseen. KHO katsoi KKV:n esityksestä poiketen, että kysymys on ollut kahdesta erillisestä yhtenäisestä kilpailurikkomuksesta, joista ensimmäinen tapahtui vuosina 2012–2013 ja jälkimmäinen 2014–2015.

Ensimmäisessä hintasuositusta koskevassa rikkomuksessa oli kyse yhdistyksen järjestämistä taloudellisen ajattelun koulutuksista, joilla on osaltaan pyritty tarjoamaan autokouluyhdistyksen jäseninä oleville autokouluille yhdenmukaiset perusteet hintojen samanaikaiselle korottamiselle ajokorttiuudistuksen voimaantulon yhteydessä. Toinen rikkomus liittyi vuosina 2014 ja 2015 lähetettyihin sähköpostiviesteihin ja alueelliseen keskustelutilaisuuteen, jossa annetun hintasuosituksen tavoitteena on ollut saada etenkin tilaisuuteen osallistuneet uudet autokouluyrittäjät nostamaan hintojaan, jolloin myös muut tilaisuuteen osallistuneet autokouluyrittäjät olisivat voineet tehdä hinnankorotuksia.

KHO arvioi rikkomuksen laajemmaksi kuin markkinaoikeus, ja seuraamusmaksujen määrät nousivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Toisin kuin markkinaoikeus KHO määräsi seuraamusmaksun hintasuosituksesta myös Autokoulu Hakalalle. KHO määräsi kilpailulain vastaisesta hintasuosituksesta 10 000 euron seuraamusmaksun Uudenmaan autokouluyhdistykselle, 25 000 euron seuraamusmaksun Porvoon Autokoululle, 6 000 euron seuraamusmaksun Autokoulu Hakalalle ja 3 000 euron seuraamusmaksun Eko-Center Liikennekoulutuspalveluille. Autokoulu Hakalan ja Eko-Centerin katsottiin olevan vastuussa vain jälkimmäisestä hintasuosituksesta.

Hintakartellista ei oikeudellisesti riittävää näyttöä

KHO hylkäsi päätöksessään KKV:n vaatimuksen seuraamusmaksujen määräämiseksi kolmelle porvoolaiselle autokoululle hintakartellista. KHO totesi päätöksessään, että asiassa on viitteitä siitä, että autokoulut olisivat kilpailulaissa kielletyllä tavalla yhdenmukaistaneet hintojaan korottaessaan B-kortin hintoja. KHO kuitenkin katsoi, ettei KKV ole esittänyt kartellista oikeudellisesti riittävää näyttöä. KHO katsoi, että viraston tehtävät huomioon ottaen KKV:lla on ollut perusteltu syy hintakartellia koskevan seuraamusmaksuesityksen tekemiseen.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Johtaja Maarit Taurula, p. 029 505 3381
etunimi.sukunimi@kkv.fi