KKV julkaisi tietopaketin toimialajärjestöille kilpailulain noudattamisen tueksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut verkkosivuillaan toimialajärjestöille opastusta kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Tavoitteena on lisätä toimialajärjestöjen ymmärrystä siitä, millaiset toimintatavat ovat suositeltavia ja mitä kannattaa välttää. Asia on nyt erityisen ajankohtainen toimialajärjestöille, sillä niille määrättäviin kilpailulain rikkomuksesta johtuviin seuraamusmaksuihin on tullut muutoksia.  

Toimialajärjestöt kokoavat yhteen samalla alalla toimivia yrityksiä ja ajavat niiden etua. Toimialajärjestön toiminta voi kuitenkin muuttua riskialttiiksi kilpailuoikeuden näkökulmasta, sillä toimintaan osallistuu usein keskenään kilpailevia yrityksiä. Siksi toimialajärjestöjen on aina tärkeää kiinnittää huomiota kilpailulain noudattamiseen. Viime aikoina esillä ovat olleet kilpailulain rikkomukset isännöinti– ja autokoulualalla.

Toimialajärjestöjen kilpailulainvastainen toiminta on nyt erityisen ajankohtainen aihe, sillä toimialajärjestöjen ja muiden yritysten yhteenliittymien seuraamusmaksuihin on tullut muutoksia. Kesäkuussa voimaan tulleen kilpailulain muutoksen jälkeen yhteenliittymille kilpailulain rikkomuksesta esitettävän seuraamusmaksun määrää arvioitaessa voidaan ottaa huomioon yhteenliittymään kuuluvien yritysten liikevaihdot. Lisäksi yhteenliittymän jäsenet voivat tietyin edellytyksin olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun, jos yhteenliittymä ei sitä itse kykene maksamaan.

– Kokemuksemme ja meille tulleiden yhteydenottojen perusteella toimialajärjestöissä on epätietoisuutta siitä, mikä on kilpailulain kannalta sallittua ja mikä on kiellettyä. Haluamme auttaa toimijoita välttämään turhia virheitä ja siksi julkaisemme opastusta kilpailulain noudattamisesta toimialajärjestöissä, kuvaa kilpailuasiainneuvos Mika Hermas KKV:sta.

Verkkosivuilla olevassa opastuksessa kerrotaan muun muassa käytännön esimerkkejä siitä, milloin toimialajärjestössä tapahtuva yhteistyö on kilpailunvastaista, ja annetaan toimialajärjestöille suosituksia siitä, miten toimimalla ne voivat välttää törmäyksiä kilpailulainsäädännön kanssa. Kilpailulainsäädäntö ei estä normaalia edunvalvontaa.

KKV:n verkkosivuilla julkaistu opastus ei ole uusi oikeusohje vaan työkalu toiminnan suunnittelun tueksi.

– On jokaisen yrityksen ja toimialajärjestön omalla vastuulla pitää huoli siitä, että niiden toiminta on kilpailulain mukaista. Toimialajärjestössä olisi myös hyvä olla selkeät ohjeet kilpailulain noudattamisesta. Mikäli et ole varma toiminnan lainmukaisuudesta, pyydä apua kilpailuoikeudellista neuvontaa tarjoavalta asiantuntijalta, sanoo Hermas.

KKV:n verkossa: Miten kilpailulainsäädäntö koskettaa toimialajärjestöjä?

Lisätietoja:

Kilpailuasiainneuvos Mika Hermas, p. 029 505 3344
etunimi.sukunimi@kkv.fi