KKV antoi Rovaniemen kaupungille huomautuksen uuden ympäristönhoitokoneen suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 23.3.2022 Rovaniemen kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Rovaniemen kaupunki hankki 109 500 euron arvoisen ympäristönhoitokoneen ilman kilpailutusta. Kaupunki perusteli ympäristönhoitokoneen suorahankintaa teknisellä syyllä: kaupungilla oli jo koneen kanssa yhteensopivat työlaitteet, ja lisäksi koneen tekniset ominaisuudet sopivat hyvin sen suunniteltuun käyttöympäristöön.

KKV katsoi päätöksessään, ettei hankintaan ollut lain mukaista suorahankintaperustetta. Rovaniemen kaupunki oli laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää markkinoiden tarjonta hankintalain vaatimusten mukaisesti ennen suorahankintaan ryhtymistä. KKV antoi Rovaniemen kaupungille huomautuksen hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Suorahankinta teknisestä syystä edellyttää, että hankintayksikkö selvittää riittävän laajasti markkinoiden tarjontaa. Mikäli selviää, että markkinoilla on muita mahdollisia toimittajia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja, hankinta tulee kilpailuttaa hankintalain vaatimusten mukaisesti. Hankintalain tavoitteena on muun muassa tehostaa julkisten varojen käyttöä ja turvata yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita.

Lisätietoja: 

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö