KKV gav Rovaniemi stad en anmärkning för direktupphandling av en ny miljövårdsmaskin

Den 23.3.2022 gav Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Rovaniemi stad och en anmärkning om underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen.

Rovaniemi stad skaffade en miljövårdsmaskin värd 109 500 euro utan konkurrensutsättning. Staden motiverade direktupphandlingen av en miljövårdsmaskin med en teknisk orsak: staden hade redan arbetsutrustning som var kompatibel med maskinen och dessutom lämpar sig maskinens tekniska egenskaper väl för den planerade användningsmiljön.

KKV ansåg i sitt beslut att det för upphandlingen inte funnits någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen. Rovaniemi stad hade försummat sin skyldighet att utreda marknadens utbud enligt kraven i upphandlingslagen innan direktupphandlingen inleddes. KKV gav Rovaniemi stad en anmärkning om direktupphandling som strider mot upphandlingslagen.

Av tekniska skäl förutsätter direktupphandling att den upphandlande enheten utreder utbudet på marknaden tillräckligt omfattande. Om det framgår att det på marknaden finns andra eventuella leverantörer eller alternativa lösningar ska upphandlingen konkurrensutsättas i enlighet med kraven i upphandlingslagen. Syftet med upphandlingslagen är bland annat att effektivisera användningen av offentliga medel och trygga företagens jämlika möjligheter att tillhandahålla varor, tjänster och byggentreprenader.

Mer information: 

Max Jansson

Forskningschef