KKV antoi Seinäjoen kaupungille ja JIK-kuntayhtymälle huomautukset lainvastaisista suorahankinnoista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 20.12.2021 Seinäjoen kaupungille ja JIK-kuntayhtymälle huomautukset hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Seinäjoen kaupungin hankinnat koskivat pesu- ja puhdistusaineita sekä siivoustarvikkeita, ja JIK-kuntayhtymän pesulapalveluita.

Siivoustuotteita suorahankintana kilpailutuksen viivästymisen vuoksi

Seinäjoen kaupunki jatkoi pesu- ja puhdistusaineiden sekä siivoustarvikkeiden hankintoja vuonna 2018 päättyneen sopimuskauden jälkeen ilman kirjallisten sopimusten allekirjoittamista. Tuotteita hankittiin samoilta sopimustoimittajilta alkuperäisin ehdoin, koska hankinnan kilpailutus viivästyi. Kaupunki perusteli viivästymistä muun muassa henkilöstövajauksella, muiden hankintojen kilpailuttamisella, keskusvaraston siirrolla ja koronapandemialla. Vuonna 2020 tuotteita hankittiin ilman kilpailutettua sopimusta noin 148 000 eurolla ja vuoden 2021 tammi-elokuun aikana noin 90 000 eurolla.

KKV katsoi päätöksessään, ettei hankintoihin ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. Virasto antoi Seinäjoen kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Pesulapalveluja hankittiin ilman kilpailutusta

JIK-kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Ilmajoen ja Kurikan alueella. Kuntayhtymien toimintaan sovelletaan hankintalakia, ja niiden tulee kilpailuttaa hankintalain kynnysarvot ylittävät hankintansa. Kuntayhtymä oli kilpailuttanut pesulapalvelut vuonna 2009, mutta sopimus purettiin jo 2010. Kuntayhtymä hankki tämän jälkeen pesulapalveluja yksityisiltä toimijoilta suorahankintana. Hankintojen jatkamisesta sovittiin osapuolten välillä sähköpostitse ja puhelimitse, eikä niistä tehty allekirjoitettuja sopimuksia. JIK perusteli suorahankintoja muun muassa kesken olevan sote-uudistuksen aiheuttamalla epävarmuudella. Pesulapalveluiden arvo on ollut hieman yli 300 000 euroa vuodessa.

KKV katsoi päätöksessään, ettei vuosien 2020 ja 2021 hankintoihin ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta ja antoi JIK-kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Lisätietoja: 

Anni Vanonen

Johtava asiantuntija

Johanna Kirveskoski

Johtava asiantuntija