KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille.

KKV on saanut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen piiriin ja minkälaisilla ehdoilla tämä tapahtuu. Virasto on selvittänyt taksimarkkinoilla esiintyviä ongelmia lähettämällä syksyllä 2018 yli 6 000 taksiautoilijalle kyselyn, johon vastasi noin 2 300 autoilijaa. Kyselystä saatujen tietojen perusteella KKV epäilee, että useat välityskeskukset saattavat toimia kilpailulain kieltämällä tavalla.

Kela-kyytejä tarjottava syrjimättömin ja tasapuolisin ehdoin

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla merkittävä osa yksittäisen taksiautoilijan tuloista tulee välityskeskusten välittämistä ja yhteiskunnan tukemista kyydeistä. KKV on käynnistänyt useita eri yhtiöitä koskevan tutkinnan siitä, ovatko välityskeskukset syyllistyneet kilpailulain kieltämiin menettelyihin, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä kaikille autoilijoille syrjimättömästi. KKV:n saamien tietojen mukaan välityskeskukset ovat saattaneet esimerkiksi kieltäytyä ottamasta uusia autoilijoita välityksen piiriin tai välityskeskusten autoilijoille asettamat ehdot on koettu syrjiviksi.

Välityskeskukset ovat alueellaan vahvoja toimijoita, joten niiden toimintatapoja voidaan arvioida mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Välityskeskukset ovat tyypillisesti alueen autoilijoiden omistuksessa, ja välityskeskuksen piirissä tehtäviä päätöksiä voidaan arvioida myös keskenään kilpailevien taksiautoilijoiden välisenä epäiltynä kartelliyhteistyönä.

KKV on lähettänyt 1.3.2019 lähes kaikille Kela-kyytejä välittäville välityskeskuksille laajat selvityspyynnöt, joissa virasto pyytää välityskeskuksilta vastinetta epäilyihin. Selvityspyyntö on lähetetty Kainuun Taksivälitys Oy:lle, Keskustaksi Oy:lle, Kokkolan Taksiliikenne Oy:lle, Kuru-Taksi Oy:lle, Kymenlaakson Taksi Oy:lle, Lounais-Suomen Taxidata Oy:lle, Oulun Aluetaksi Oy:lle, Pohjanmaan Taksi Oy:lle, PRO-keskus Oy:lle, Taksi Päijänne Oy:lle, Taksi Saimaa Oy:lle, Tampereen Aluetaksi Oy:lle ja Vaasan Ulataksi Oy:lle. Viraston alustava näkemys on, että osassa välityskeskuksia on ongelmia, ja asiaa selvitetään nyt kaikkien osalta. Uudellamaalla Kela on vastikään kilpailuttanut uudelleen Kela-kyydit, ja uusi välityskeskus aloittaa 1.4.2019. Siksi Uudellamaalla Kela-kyytejä välittävä välityskeskus ei ole tutkinnan kohteena.

Lue lisää taksimarkkinaselvityksen tuloksista:

KKV:n selvitys taksimarkkinoiden toiminnasta – taksiyrittäjien pääsy Kela-kyyteihin

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erikoistutkija Tuuli Toivanen, p. 029 505 3172
etunimi.sukunimi@kkv.fi