KKV esittää lähes 1,9 miljoonan euron seuraamusmaksuja kuudelle Turun seudun joukkoliikenteessä toimivalle yhtiölle ja niiden yhteisyritykselle vakavasta kilpailunrajoituksesta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten perusteella kuusi Turun seudun joukkoliikenteessä toimivaa yritystä ovat tehneet yhteisyritystensä kautta kolme kilpailulain vastaista yhteistarjousta alueen joukkoliikenteen eli Fölin tarjouskilpailuissa. Yhteistarjouksilla on poistettu yritysten keskinäinen kilpailu, ja kyseessä on vakava kilpailulain rikkomus.

KKV on 27.9.2021 esittänyt markkinaoikeudelle, että se määrää yhteensä 1 894 844 euroa seuraamusmaksuja Jalon Liikenne Oy:lle, Lehtisen Linja Oy:lle, Linjaliikenne Muurinen Oy:lle, Linjaliikenne Nyholm Oy:lle, Savonlinja Oy:lle, Turun Citybus Oy:lle sekä osan näistä omistamalle yhteisyritykselle LS-Liikennelinjat Oy:lle. Kullekin yritykselle esitetyt seuraamusmaksut löytyvät tiedotteen lopusta.

Yritykset ovat tehneet kilpailulain vastaiset yhteistarjoukset kolmessa Föli-liikenteen tarjouskilpailussa vuosina 2013, 2014 ja 2016. Föli-liikennettä ajetaan Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon kuntien alueen paikallis- ja seutuliikenteessä, ja sen vuotuinen arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Yhteistyöllä yritykset ovat poistaneet kaiken keskinäisen kilpailun kyseisissä tarjouskilpailuissa. Käytännössä yhteistarjoukseen osallistuneet yritykset eivät siis ole kilpailleet näissä tarjouskilpailuissa toisiaan vastaan hinnalla ja ne ovat jakaneet tarjouskilpailuissa voittamansa liikennöinnin keskenään ennalta sovitulla tavalla. Viraston arvion mukaan kyse on kokonaisuutena arvioiden vakavasta kilpailunrajoituksesta.

– Lähtökohta on aina se, että kaikki yritykset päättävät itsenäisesti kilpailukäyttäytymisestään markkinoilla. Tässä näin ei ole tehty, ja menettely on ollut kartellinomaista, luonnehtii KKV:n johtaja Valtteri Virtanen.

Yritysten menettely on toteutettu aikana, jolloin julkisia joukkoliikennemarkkinoita avattiin kilpailulle. Menettelyn seurauksena tilaaja on saanut kyseisissä tarjouskilpailuissa todennäköisesti vähemmän kilpailevia tarjouksia kuin se olisi muutoin saanut. Vähäinen kilpailu tarjouskilpailuissa on haitallista tilaajalle ja loppuasiakkaille, koska tällöin yrityksillä on vähemmän kannustimia tarjota edullisempia hintoja ja parempia tuotteita ja palvelua.

– Yritykset ovat esittäneet, että todellisuudessa yhteistyö olisi ollut tilaajan ja kuluttajien hyödyksi. Ne eivät ole kuitenkaan kyenneet osoittamaan hyötyjä tai niiden välittymistä kuluttajille, kuvailee Virtanen.

Kilpailijoiden kesken sovittu yhteistarjous on lähtökohtaisesti kielletty

Kun arvioidaan yhteistarjousten kilpailulainmukaisuutta, olennaista on, ovatko yhteisen tarjouksen antavat yritykset toistensa kilpailijoita eli olisiko niillä mahdollisuus jättää tarjouksia itsenäisesti.

– Jokaisen yrityksen, joka harkitsee tarjouksen jättämistä, on arvioitava itse, onko yrityksellä riittävät resurssit hoitaa tarjouskilpailussa pyydetty osakokonaisuus tai kokonaisuus itsenäisesti. Jos kyse on keskenään kilpailevista yrityksistä, jotka olisivat voineet tarjota itsenäisesti, on yhteistarjous suurella todennäköisyydellä vähentänyt mahdollisten tarjousten määrää ja siten rajoittanut kilpailua. Olennaista ei siis ole se, haluaako yritys tarjota itse, vaan kykeneekö se tarjoamaan itse, kuvaa KKV:n kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela.

Kilpailua rajoittava yhteistarjous voi kuitenkin joissain tilanteissa tuottaa sellaisia tehokkuushyötyjä, jotka ylittävät kilpailun rajoittumisesta aiheutuvat haitat ja joista hyötyy myös tilaaja. Näissä tilanteissa muutoin kilpailulain vastainen yhteistarjous saattaa olla hyväksyttävissä. Näyttötaakka tehokkuushyödyistä on niihin vetoavalla yrityksellä.

Esitetty seuraamusmaksu
LS-Liikennelinjat Oy (Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiön (TLO) osallisuudesta)31 759 euroa
Jalon Liikenne Oy390 957 euroa
Lehtisen Linja Oy66 481 euroa
Linjaliikenne Muurinen Oy451 387 euroa
Linjaliikenne Nyholm Oy435 858 euroa
Savonlinja Oy153 588 euroa
Turun Citybus Oy364 814 euroa

Lisää aiheesta:
Ajankohtaista kilpailusta -blogin kirjoituksessa avataan tarkemmin, milloin yhteistarjoukset saattavat olla lainvastaisia ja milloin eivät.

Lisätietoja:
Johtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Samuli Muotka, p. 029 505 3680
Erityisasiantuntija Vilhelmiina Ihamäki, p. 029 505 3811
Kartellinvalvonnan päällikkö Antti Norkela, p. 029 505 3345 (lisätietoja yhteistarjouksista)
etunimi.sukunimi@kkv.fi