KKV esittää voimajohtorakentaja Eltelille 35 miljoonan seuraamusmaksua kartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään toimittanut markkinaoikeudelle esityksen 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle (jäljempänä Eltel). Viraston selvitykset osoittavat, että Eltel ja Empower Oy ovat syyllistyneet kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla Suomessa. Kielletty menettely alkoi viimeistään lokakuussa 2004 ja jatkui keskeytyksettä ainakin maaliskuuhun 2011.  Empower vapautettiin kilpailulain perusteella seuraamusmaksusta, koska se paljasti kartellin.

KKV käynnisti selvityksensä sen jälkeen, kun kielletyn menettelyn toinen osapuoli Empower toimitti seuraamusmaksusta vapautuakseen virastolle tietoja ja todisteita kartellin toiminnasta. Viraston selvitykset osoittavat, että Eltel ja Empower ovat sopineet keskenään tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta.

KKV katsoo, että Eltelin ja Empowerin menettelyssä on ollut kyse vakavasta kilpailunrajoituslain sekä Euroopan Unionin kilpailusäännösten vastaisesta kilpailurikkomuksesta. Menettelyyn osalliset yritykset ovat olleet kaksi merkittävintä Suomessa toiminutta voimajohtourakointiyritystä, ja niiden vahingollinen yhteistyö on kattanut koko maan.

KKV myönsi rikkomuksen paljastaneelle Empowerille vapautuksen seuraamusmaksusta. Eltelille virasto esittää 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä. Seuraamusmaksun määrässä on otettu huomioon rikkomuksen laatu, laajuus ja kestoaika sekä Eltelin huomattava liikevaihto, joka oli vuonna 2013 noin 1,1 miljardia euroa.

Kartellien seurauksena asiakkailta häviää valinnanmahdollisuus ja ne päätyvät maksamaan korkeampia hintoja aitoon kilpailutilanteeseen verrattuna.  Kartellitoiminnasta tulee määrätä niin ankarat seuraamukset, että kartellitoiminta ei muodostu kannattavaksi. Seuraamusmaksun tulee poistaa laittomalla toiminnalla saadut hyödyt ja rangaista toimintaan osallistuneita. Maksun tulee myös toimia pelotteena ryhtyä vastaavaan toimintaan, jatkaa tai uusia sitä.