Esitys markkinaoikeudelle

Päivämäärä

31.10.2014

Diaarinumero

64/KKV14.00.00/2013

Osapuolet

Eltel Networks Oy ja Eltel Group Oy / Empower Oy ja TPI Holding Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimitti 31.10.2014 markkinaoikeudelle esityksen 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle. Viraston selvitykset osoittavat, että Eltel ja Empower Oy ovat syyllistyneet kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla Suomessa.

Markkinaoikeus katsoi 30.3.2016 antamassaan päätöksessä, ettei KKV:n selvityksistä ollut oikeudellisesti riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi jatkunut 31.10.2009 saakka. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen sillä perusteella, että seuraamusmaksuesitys oli tehty kilpailunrajoituslaissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. Markkinaoikeus velvoitti päätöksessään KKV:n korvaamaan Eltelin oikeudenkäyntikuluja 300 000 euroa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) arvioi 20.8.2021 antamassaan ratkaisussa, että voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla epäillyn kilpailunrajoituksen päättymisajankohta oli ollut tulkinnanvarainen. Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun tarjouskartellin kestosta, minkä jälkeen KHO päätyi hylkäämään KKV:n esityksen vanhentuneena. KHO kuitenkin katsoi, että KKV:lla oli ollut perusteltu syy seuraamusmaksuesityksen tekoon.