Esitys markkinaoikeudelle

Päivämäärä

31.10.2014

Diaarinumero

64/KKV14.00.00/2013

Osapuolet

Eltel Networks Oy ja Eltel Group Oy / Empower Oy ja TPI Holding Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimitti 31.10.2014 markkinaoikeudelle esityksen 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle. Viraston selvitykset osoittavat, että Eltel ja Empower Oy ovat syyllistyneet kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla Suomessa.

Markkinaoikeus katsoi 30.3.2016 antamassaan päätöksessä, ettei KKV:n selvityksistä ollut oikeudellisesti riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi jatkunut 31.10.2009 saakka. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen sillä perusteella, että seuraamusmaksuesitys oli tehty kilpailunrajoituslaissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. Markkinaoikeus velvoitti päätöksessään KKV:n korvaamaan Eltelin oikeudenkäyntikuluja 300 000 euroa.