KKV hyväksyi Adelis Equity Partnersin ja RopoHoldin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 15.3.2019 yrityskaupan, jossa Adelis Equity Partners Fund II AB hankkii RopoHold Oyj:n.

Adelis Equity Partners Fund II AB kuuluu Adelis Equity Partners AB -nimiseen pääomasijoitusyhtiöön. Adelis Equity Partnersin sijoituskohteet toimivat muun muassa liiketoiminta- ja IT-palveluiden markkinoilla.

RopoHold Oyj on Ropo-konsernin emoyhtiö. Ropo-konserniin kuuluva Ropo Capital tarjoaa laskun elinkaari- ja rahoituspalveluita yritysasiakkaille sekä informaatiologistiikan palveluita.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yksikään Adelis Equity Partnersin portfolioyhtiöistä ei tarjoa luotonhallinnan tai informaatiologistiikan palveluita, eikä yrityskaupan osapuolilla ole näin ollen päällekkäistä liiketoimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 27.3.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.