KKV godkände företagsaffären mellan Adelis Equity Partners och RopoHold

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 15 mars 2019 ett företagsförvärv där Adelis Equity Partners Fund II AB förvärvar RopoHold Oyj.

Adelis Equity Partners Fund II AB hör till kapitalinvesteringsbolaget Adelis Equity Partners AB. Adelis Equity Partners investeringsobjekt verkar bland annat på marknaden för affärsverksamhet och IT-tjänster.

RopoHold Oyj är Ropokoncernens moderbolag. Ropo Capital, som hör till Ropokoncernen, tillhandahåller livscykel- och finansieringstjänster för företagskunder samt informationslogistiktjänster.

Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden. Inget av Adelis Equity Partners portföljbolag tillhandahåller kreditkontroll- eller informationslogistiktjänster och parterna i företagsförvärvet har således inte överlappande affärsverksamhet.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information: forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet på ett märkbart sätt skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.