KKV hyväksyi Dustin Finlandin ja Chilit Groupin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 29.4.2019 yrityskaupan, jossa Dustin Finland Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Chilit Group Oy:ssä.

Dustin Finland Oy on verkkokauppaan keskittyvä IT-kumppani, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Alankomaissa. Dustin tarjoaa laajan valikoiman laitteistoja, ohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja yrityksille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille.

Chilit Group Oy on IT-laitteiden, IT-ohjelmistolisenssien ja niihin liittyvien IT-palvelujen myyntiin keskittynyt toimija. Chilitin liiketoimintojen maantieteelliset painopisteet ovat pääkaupunkiseutu ja Varsinais-Suomi.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää maltilliseksi sekä yleisellä IT-markkinalla että ohjelmistomarkkinalla, laitemarkkinalla ja muiden IT-palvelujen markkinalla. Viraston arvion mukaan markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin muita kilpailevia toimijoita kaikilla ilmoitetuilla markkinasegmenteillä, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa. Myöskään KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: asiantuntija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukumi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.