KKV hyväksyi ehdollisena Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Caverion Industria Oy hankkii Maintpartner Group Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona KKV edellytti, että Caverion myy osan teollisuuden kunnossapitopalveluiden liiketoiminnastaan.

KKV:lle ilmoitettiin 20.5.2019 järjestely, jossa Caverion Industria Oy hankkii Maintpartner Group Oy:n. Caverion on erikoistunut kiinteistöille ja teollisuuden toimijoille tarjottuihin teknisiin ratkaisuihin, joihin kuuluvat myös teollisuuslaitosten kunnossapitopalvelut. Maintpartner tarjoaa eri alojen teollisuuden yrityksille käyttö- ja kunnossapitopalveluja sekä kunnossapitoa täydentäviä projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluja.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 20.6.2019, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattoi johtaa kilpailun merkittävään vähenemiseen teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistuksissa.

Viraston selvitykset ovat osoittaneet, että osapuolten markkinaosuudet ovat korkeita teollisuuden ulkoistettujen kunnossapitopalveluiden markkinalla, joka on ollut erittäin keskittynyt jo ennen yrityskauppaa. Erityisesti teollisuuden kokonaisulkoistusten markkina on huomattavan keskittynyt. Lisäksi yrityskaupan osapuolet ovat kilpailleet läheisesti samoista asiakkaista.

Yrityskaupasta aiheutuvien kilpailuhaittojen poistamiseksi Caverion on sitoutunut myymään kilpailijoilleen teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistusasiakkuuksia. Viraston arvion mukaan sitoumuskokonaisuus on riittävä poistamaan yrityskaupasta muutoin aiheutuvan tehokkaan kilpailun olennaisen estymisen ja varmistamaan edellytykset kilpailullisen rakenteen syntymiselle markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lue lisää:
Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 24.11.2019 saakka, KKV:n tiedote 4.9.2019
KKV selvittää tarkemmin Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 24.6.2019

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010,
etunimi.sukunimi@kkv.fi